ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

“Алтерко” инвестира в разширяването на бизнеса

бизнес

Доставчикът на продукти за интернет на нещата и интелигентен дом "Алтерко" АД – София отчита ръст от 28.8% на консолидираните приходи дейността до 61 млн. лв.. (31.2 млн. евро) през финансовата 2021 г.,  съобщиха то компанията. Паричните постъпления от продажби възлизат на 59.5 млн. лв. (30.4 млн. евро.) и надхвърлят прогнозните за периода. Увеличението на административните разходи се дължи главно на външните услуги и на възнагражденията в резултат
на включването на нови хора в екипа. Нетната печалба на ниво Група се е увеличила с 18.8% на годишна база до 16 млн. лв. (8.2 млн. евро).
Забележимо е намалението на нетекущите задължения към банки с 20.1% до 2 млн. лева (1,3 млн. евро), докато материалните запаси са нараснали почти два пъти – до 7.6 млн. лева (3.9 млн. евро).
Паричният поток от оперативна дейност почти се е удвоил до 8.1 млн. лв. (4,1 млн. евро) с оглед на успешното развитие на дружеството. Паричните средства и паричните еквиваленти са се увеличили със 17.2% до 30.5 млн. лева (15.6 млн. евро) към края на декември миналата година, като фирмата си осигурява достатъчна база за финансиране на по-нататъшния растеж.
Според Волфганг Кирш, главен изпълнителен директор на "Алтерко", през изминалата финансова година фирмата е успяла да направи домовете на клиентите си интелигентни и удобни, като им е помогнала да измерват, локализират и пестят потреблението на енергия. "Отличните резултати за 2021 г. показват, че с нашите технически решения сме уловили точно духа на времето и подчертават потенциала на курса на разширяване, който сме поели. С разширяването на корпоративните ни структури се създава предпоставка да се движим право напред в средата на бързо развиващия се пазар на интелигентни домове. Нашето технологично лидерство се изразява, например в способността на нашия отдел за научноизследователска и развойна дейност да се справи със ситуацията на пазара на чипове чрез по-ефективно проектиране на продукти. Очакваме печеливш пазарен растеж чрез разширяване на географския ни обхват и разширяване на продуктовото ни портфолио", отбелязва Волфганг Кирш. 

На 8 април беше избран нов състав на съвета на директорите на "Алтерко", който ще представи прогнозите за текущата финансова година, както и перспективите за развитие на компанията в средносрочен план, на редовното годишно общо събрание на акционерите през юни тази година.

"Алтерко" е технологичен холдинг, чиято основна дейност е фокусирана върху иновацията чрез разработването на нови технологии, производството и дистрибуцията на висококачествени IoT продукти /Интернет на нещата/. Групата се състои от четири дъщерни компании и има офиси в България, Китай и САЩ, като предстои откриването на такъв и в Германия. Продуктите на "Алтерко" се предлагат на над 100 пазара.
Акциите на дружеството се търгуват на "Българска фондова борса" от декември 2016 г. и на Франкфуртската фондова борса от ноември миналата година.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

This poll is no longer accepting votes

Как ще гласувате на предстоящия местен вот на 29 октомври - с машина или на хартия?

Подкаст