ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

НСИ ще изследва бюджета на времето

Национален статистически институт - НСИ

Министерският съвет прие Отчет за изпълнението на Националната статистическа програма и за дейността на Националния статистически институт през 2021 година и проект на Националната статистическа програма за 2022 година.

Основните теми в отчета на НСИ са: Провеждането на 18-ото преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година; Одобрения от Министерски съвет ангажимент, свързан с доверието в статистиката, който се разглежда от Европейската комисия като гаранция за независимост на официалната статистика; Координацията от страна на НСИ на дейностите на Работната група по обмен на статистически данни и икономическа информация към Организацията за черноморско икономическо сътрудничество.

Предприетите действия през 2021 г. за развитие и разширяване на редица информационни системи в НСИ, позволяващи онлайн подаване на данни от отчетните единици и съкращаване на сроковете за производство и разпространение на статистическата информация.

През 2021 г. Националният статистически институт е провел 261 статистически изследвания, а органите на статистиката – 55 проучвания.

През настоящата година НСИ ще продължи работата по Преброяване 2021. Ще бъдат обработени данните от най-мащабното статистическо изследване и ще бъде проведено „Изследване на бюджета на времето“, което ще даде много важна информация за разпределението на времето на българите.

Новите изследвания и дейности в НСП 2022 са: Данни относно предотвратяване на незаконното влизане и пребиваване на гражданите на трети страни; Изследване на образованието и обучението за възрастни (AES) 2022; Енергийни баланси – раздел "Доставка на енергия"; Потребление на енергия в индустрията; Пазарни индикатори за електрическа енергия и природен газ; Обмен на микроданни и метаданни с държавите членки на ЕС; Административно-териториално и териториално деление на Република България; Разработване на изследване за баланса на територията на страната по административно- териториални и териториални единици; Изложба с инфографики "Преброяване 2021"; Дигитални публикации и инфографики; Брой на постъпилите, одобрените и изплатените заявления от работодатели за компенсиране на работници и служители, за които е въведено спиране на дейността или намалено работно време.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

This poll is no longer accepting votes

Как ще гласувате на предстоящия местен вот на 29 октомври - с машина или на хартия?

Подкаст