ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Отново финансират лозарите за събиране на реколтата на зелено

Вино

До 27 май се приемат заявления за подпомагане по мярка „Събиране на реколтата на зелено“ от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор (НППЛВС) 2019-2023 година. Определеният бюджет за финансовата 2022 г. е в размер на 950 000 лв., уточниха от Държавен фонд „Земеделие“.

Кризисната мярка, която се прилага за трета поредна година, има за цел да стабилизира равновесието между търсенето и предлагането в сектор „Вино“.
По мярка „Събиране на реколтата на зелено“ се финансира пълното ръчно отстраняване на гроздовете, докато са още зелени, преди тяхното узряване. Този способ намалява до нула добивите от заявената за подпомагане площ.

От мярката могат да се възползват физически или юридически лица, вписани в лозарския регистър като гроздопроизводители. Техните стопанства трябва да са регистрирани по Закона за виното и спиртните напитки. Кандидатите следва да имат и удостоверения за право на участие по мярката, издадени от Изпълнителна агенция по лозата и виното (ИАЛВ).
Максималният размер на финансовата помощ, която кандидатите могат да получат, е до 70 % от сумата на преките разходи за операциите по отстраняване на гроздовете и на загубата на приходи, произтичащи от прилагането на мярката.
Важно е бенефициерите да са информирани, че тези, които искат подпомагане по

мярка „Застраховане на зелено“,

нямат право на финансова помощ по мярка „Събиране на реколтата на зелено“ за една и съща финансова година. Те нямат право на финансирани и, ако са получили подпомагане по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за площи, които попадат в период на мониторинг. И през тази финансова година подпомагането на едни и същи площи през две последователни години е допустимо.
Документи по мярката се подават лично или чрез упълномощено лице в Централно управление на Държавен фонд „Земеделие“, отдел „Вино, промоционални програми и лицензии“ след предварително записан час.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Как ще приключат протестите на земеделските производители?

Подкаст