Кадрови решения на Съдийската колегия на ВСС

всс

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 194, ал. 2 от Закона за съдебната власт, премести Татяна Тодорова – съдия в Софийски районен съд, на длъжност „съдия“ в Районен съд – Перник, и Яна Филипова – съдия в Районен съд – Перник, на длъжност „съдия“ в Софийски районен съд, считано от датата на встъпване в длъжност.

На преместените магистрати е възложено да довършат започнатите с тяхно участие наказателни дела, на които е даден ход на съдебното следствие, както и да изготвят съдебните актове по обявените за решаване дела.

Решението е, във връзка с подадени от съдиите молби за преместването им без конкурс, по смисъла на разпоредбата на чл. 194, ал. 2 от ЗСВ. Административните ръководители на Софийския районен съд и на Районен съд – Перник също са изразили съгласие за размяната на магистратите. Предвид това Съдийската колегия намери, че е изпълнен фактическият състав на разпоредбата на чл. 194, ал. 2 от ЗСВ и преместването на съдиите от двата органа на съдебната власт е основателно.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет проведе атестиране за придобиване статут на несменяемост на Даниела Талева – съдия в Софийския градски съд и прие комплексна оценка “много добра”. Съдия Талева придобива статут на несменяемост считано от датата на вземане на решението.

Проведоха периодично атестиране на Стоян Тонев – съдия в Специализирания наказателен съд, като колегията прие комплексна оценка „много добра“. Мина и извънредното атестиране на Лилия Георгиева и на Мария Кавракова-Аршева – съдии в Специализирания наказателен съд, като е приета комплексна оценка „много добра“.

Съдийската колегия повиши Борис Илиев и Полина Бешкова – съдии в Окръжен съд в Пловдив, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“, считано от датата на вземане на решението. На място в по-горен ранг „съдия в АС“, считано от датата на вземане на решението е повишен Анатоли Бобоков – съдия в Районен съд – Бургас.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Как смятате, промените по бул. "Витоша" и бул."Патриарх Евтимий" ще подобрят ли организацията на движението в центъра на София?

Подкаст