Кадрови решения на Прокурорската колегия на ВСС

Висш съдебен съвет

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет назначи Анна Иванова – прокурор в Районна прокуратура – Монтана за заместник административен ръководител на Окръжна прокуратура – Монтана.

За заместник административен ръководител на Софийска градска прокуратура е назначен Христо Кръстев – прокурор в Софийска градска прокуратура, а за заместник на административния ръководител на Окръжна прокуратура – София е назначена Борислава Барболова – прокурор в Софийска градска прокуратура.

Назначенията са считани от датата на встъпване в длъжност.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет преназначи Десислава Стоименова – административен ръководител на Районна прокуратура – Ихтиман, Десислава Христова – Милчева – заместник административен ръководител на Районна прокуратура – Ихтиман, Аделина Банкова и Витан Танев – прокурори в Районна прокуратура – Ихтиман и Георги Райчев – младши прокурор в Районна прокуратура – Ихтиман, на длъжност „прокурор" в Районна прокуратура – Самоков.

Преназначени на длъжност „прокурор" в Районна прокуратура – Ботевград са Христо Христов – административен ръководител на Районна прокуратура – Етрополе и Виолета Григорова – прокурор в Районна прокуратура – Етрополе, а в Районна прокуратура – Елин Пелин са преназначени Иван Иванов – административен ръководител на Районна прокуратура – Пирдоп, Александър Александров и Минчо Минчев– прокурори в Районна прокуратура – Пирдоп.

В Районна прокуратура – Костинброд на длъжност „прокурор", Колегията преназначи Георги Дамянов, Румяна Раденкова, Мария Събева, Дияна Колева и Мария Янчева-Георгиева – прокурори в Районна прокуратура – Сливница, както и Христиана Керанова – младши прокурор в Районна прокуратура – Сливница, на длъжност „младши прокурор" в Районна прокуратура – Костинброд. Николай Георгиев – административен ръководител на Районна прокуратура – Своге, както и прокурорите от Районна прокуратура – Своге – Даниела Бонева и Калин Димитров – също са преназначени на длъжност „прокурор" в Районна прокуратура – Костинброд.

Всички преназначения са считани от 1 юни 2022 г.

Колегията указва на административните ръководители на районните прокуратури в района на Окръжна прокуратура – София, включени в четвъртия етап по оптимизиране структурата на районните прокуратури, да бъдат изменени правоотношенията на всички магистрати, като за място на работа в актовете за изменение на актовете за заемане на длъжност е посочен съдебният район на съответната прокуратура, включващ административно-териториалните граници на няколко общини.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет проведе периодично атестиране на Катя Иванова – прокурор в Районна прокуратура – Благоевград с комплексна оценка „Много добра". Предварително е атестирана Станислава Бакалова – прокурор в Районна прокуратура – Варна с комплексна оценка „Много добра". Колегията проведе и атестиране за придобиване статут на несменяемост на Йордан Ченков – прокурор в Районна прокуратура – Кюстендил и на Петър Мандичев – прокурор в Районна прокуратура – Благоевград, за които прие оценка „Много добра" и считано от датата на вземане на решението, двамата прокурори придобиват статут на несменяемост.

Повишена в ранг „прокурор в АП“ е Мария Кабалакова –прокурор в Софийска районна прокуратура, считано от датата на вземане на решението.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Как смятате, промените по бул. "Витоша" и бул."Патриарх Евтимий" ще подобрят ли организацията на движението в центъра на София?

Подкаст