ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Помощ по de minimis за частично пропаднали площи oт градушката в Пловдивско

Пари

Приемат се вече заявления по помощта de minimis за земеделските стопани, които претърпяха щети по селскостопанските култури под 100% при градушката на 28 август миналата година в област Пловдив.

Бюджетът по помощта е в размер на 2.8 млн. лева. Засегнатите могат да подават документи до 3 юни в областните дирекции на ДФ „Земеделие” по постоянен адрес на физическо лице и по адресна регистрация на юридическо лице. Средствата ще бъдат изплатени до 17 юни.

Помощта се отпуска на земеделските стопани, за да могат да възстановят производствения потенциал на засегнатите площи и да не бъде компрометирана по-нататъшната им дейност.

Подпомагане ще има за всички земеделски стопани, които притежават протоколи от общински служби или областна дирекция „Земеделие“ в Пловдив за щети под 100% пропаднали площи. По информация от областната дирекция размерът на пропадналите площи под 100% вследствие на падналата в края на август градушка в региона, възлизат на 1722.80 хектара.

Земеделските стопани, които кандидатстват по помощта, са длъжни да декларират размера на определеното от застрахователната компания обезщетение за застрахователното събитие „градушка“ през 2021 година. При представяне на застраховка, бенефициерите прилагат документ от застрахователна компания за определено обезщетение. Помощта по схемата се редуцира с размера на обезщетението по застрахователната полица, до размера на площите, за които се кандидатства.

Когато поради бездействие от страна на бенефициера не е заведена щета или не е определено обезщетение от застрахователната компания, бенефициерът не се обезщетява по помощта.

Общият размер на предоставените на един земеделски стопанин помощи de minimis не може да надхвърля левовата равностойност на 25 000 евро (48 895.75 лв.) за период от три последователни бюджетни години.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Как ще приключат протестите на земеделските производители?

Подкаст