ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Инвеститорите ще набират капитал до 8 млн. евро без проспект

Пари

Парламентът прие на първо четене предложените промени в Закона за публичното предлагане на ценни книжа, внесени от Министерския съвет. С тях се предвижда въвеждане в националното законодателство на мерки по прилагане на европейски директиви. Измененията са подкрепени от 108 депутати. Нито един не е бил „против“, а 22 са се въздържали.

С една от промените се предлага Комисията за финансов надзор да бъде определена за единен компетентен орган по лицензирането и надзора на доставчиците на услуги за колективно финансиране. Това ще е възможно с изключение на случаите, в които кредитна институция желае да получи такъв лиценз, тъй като банките могат да извършват само дейности, включени в обхвата на лиценза им за кредитна институция, който се издава от Българската народна банка, четем в мотивите към законопроекта. В тази част законопроектът е съгласуван и с Европейската централна банка.

Регламентът за доставчиците на услуги за колективно финансиране въвежда праг от 5 000 000 евро на общо набраните средства за предложенията за колективно финансиране, направени от един създател на проект. Предвижда се такса за издаване на лиценз за издаване на лиценз като доставчик на услуги за колективно финансиране, както и такса за осъществяване на общ финансов надзор на тези дружества.

В тази връзка със законопроекта се предлага прагът прагът от левовата равностойност на 3 000 000 евро за освобождаването от задължението за публикуване на проспект при публично предлагане на ценни книжа да се повиши до левовата равностойност на 8 000 000 евро. В доклада на Комисията по икономическа политика и иновации е отбелязано, че по този начин ще се даде възможност на повече малки и средни предприятия да набират капитал, при по-ниски разходи и такси и по-малко административни тежести. Заедно с това трябва да ес съблюдават и изискванията за допускане до търговия на многостранни системи за търговия, каквито са пазарите за растеж.

При извършване на публично предлагане на ценни книжа у нас с обща стойност, изчислена в период от 12 месеца до левовата равностойност на 8 000 000 евро, с цел защита на инвеститорите, компаниите са длъжни да изготвят документ съгласно правилата на многостранната система за търговия, както и последващо да разкриват информация. С повишаването на прага до левовата равностойност на 8 000 000 евро се отчита и наблюдаваният засилен интерес и презаписванията на емисиите при публични предлагания на пазара за растеж.

Срокът за предложения между първото и второто четене бе определен от депутатите на три дни.

 

Пазарът за растеж на МСП beam

е специален пазар, организиран от "Българска фондова борса" АД, който дава възможност за финансиране на дейността на малките и средни компании в България. Търговията на него се осъществява на същата търговска платформа T7®, и при същите правила за търговия като тези на Основния пазар на "БФБ-София".

Основната цел на Пазар beam е да осигури на малкия и среден бизнес възможност за набиране на капитал при по-облекчени условия в сравнение с регулирания пазар, като в същото време им предостави сходни предимства на тези на публичните компании. Пазар beam се явява и междинно звено по пътя на една компания към същинското листване на Основния пазар на "БФБ-София".

Седем компании минаха през пазара beam през миналата година и финансираха с над 23 млн. лева своите проекти.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

This poll is no longer accepting votes

Как ще приключат протестите на земеделските производители?

Подкаст