ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Първо успешно IPO на beam за тази година

зала на фондова борса акции пари

Първичното публично предлагане на „Уебит Инвестмънт Нетуърк“ EАД (Webit Investment Network, WIN) мина с огромен успех! Компанията, специално създадена с цел придобиване на собственост (дялове) от финалистите в състезанието за растящи фирми Founders Games, акумулира максималните близо 6 милиона лева. Над 2.4 пъти бяха презаписани акциите й по време на аукциона днес, съобщиха от „Българска фондова борса“. Founders Games е едно от най-големите и оспорвани състезания за иновативни и технологични компании в света, организирано от WEBIT Global Impact Forum. Пламен Русев, чието дружество „Анхеало Кънсалтънтс“ ЕООД е едноличен собственик на капитала на „Уебит Инвестмънт Нетуърк“.
„Наблюдаваме вече четвърто IPO при което има пробив на максималния праг за набиране на капитал на пазар beam. Инвеститорският интерес еднозначно показва, че е необходимо увеличение на прага“, коментира Маню Моравенов, изпълнителен директор на „БФБ-София“.
Борсата допусна до търговия временна емисия акции, издадена от WIN с цел осъществяване на първично публично предлагане на 5 588 000 броя акции с номинал по 1 лев. Това е #1 успешно IPO на beam за тази година.

Пазарът за растеж на МСП beam

е специален пазар, организиран от "Българска фондова борса" АД, който дава възможност за финансиране на дейността на малките и средни компании в България.

Основната цел на Пазар beam е да осигури на малкия и среден бизнес възможност за набиране на капитал при по-облекчени условия в сравнение с регулирания пазар, като в същото време им предостави сходни предимства на тези на публичните компании. Пазар beam се явява и междинно звено по пътя на една компания към същинското листване на Основния пазар на "БФБ-София".

Фирмите ще набират до 8 млн. евро капитал без проспект на БФБ

В началото на юни парламентът прие на първо четене предложените промени в Закона за публичното предлагане на ценни книжа, внесени от Министерския съвет. Със законопроекта се предлага прагът от левовата равностойност на 3 000 000 евро за освобождаването от задължението за публикуване на проспект при публично предлагане на ценни книжа, въведен в ЗППЦК в изпълнение на Регламента за проспектите, да се повиши до левовата равностойност на 8 000 000 евро. Една отлична новина. По този начин ще се създадат възможности за повече малки и средни предприятия да набират капитал при по-ниски разходи и такси и по-малко административни тежести, при отчитане и на наблюдавания повишен интерес и презаписванията на емисиите при публични предлагания на пазара за растеж.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че правителство с ротационен премиер е способно да изведе за 18 месеца България от политическата криза?

Подкаст