Ускорява се годишният растеж на депозитите

банки

През първото тримесечие на тази година беше пречупена наблюдаваната от септември 2021 г. тенденция към забавяне на годишния растеж на депозитите на неправителствения сектор в банковата система. Тази динамика се определяше изцяло от ускоряването на годишния растеж на депозитите на нефинансови предприятия. Това е записано в тримесечния „Икономически преглед“ на Българската народна банка, който представя информация и анализ на динамиката на потоците по платежния баланс, паричните и кредитните агрегати, връзката им с развитието на реалната икономика и влиянието им върху ценовата стабилност.

Влияние за наблюдаваното ускорение е възможно да оказва отложеното изпълнение на инвестиционни проекти в условията на по-голяма несигурност в икономическата среда.

В сектора на домакинствата се запази тенденцията към забавяне на растежа на депозитите, за което оказва влияние намаляването на реалния разполагаем доход на домакинствата в резултат от ускоряването на инфлацията. Същевременно силно отрицателните реални лихвени проценти по депозитите и запазващите се такси, прилагани от банките за поддържането на парични наличности над определен размер, най-вероятно продължават да стимулират домакинствата да пренасочват своите спестявания от депозити към алтернативни възможности за инвестиране или запазване на стойността.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

PODCAST