ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Обемът на инвестициите в ЦИЕ се връща на нивата отпреди пандемията

Пари

Обемите на инвестициите в Централна и Източна Европа в края на тази година могат да надхвърлят 12 млрд. евро, но несигурността, породена от войната в Украйна и насрещните икономически ветрове, могат да повлияят на тази прогноза, отбелязват в своя анализ от Colliers.

"Поотделно повечето държави все още изостават от обемите си преди пандемията. Само Полша регистрира ръст от 23% на годишна база и осигурява 56% от общия инвестиционен обем в периода между януари и март тази година. След бавния старт през миналата година, Чехия имаше добро първо тримесечие. Сигналите за останалата част от годината са смесени, като пред нас има редица предизвикателства, но и възможности", обяснява Кевин Търпин, регионален директор "Капиталови пазари", ЦИЕ в Colliers.

Доходност от първокласни активи за тримесечието и 12-месечна прогноза

Регистрираме слабо движение на доходността от първокласни имоти за повечето пазари в региона, което отчасти се дължи на продължаващата липса на данни за сделки, които да подкрепят по-нататъшни промени. "Настоящата ни прогноза също така предполага, че в краткосрочен план допълнителното свиване на доходността ще е маргинално или няма да има такова. Особено като се има предвид, че очакваме разходите за дълг и други финансови инструменти да се увеличат, което ще увеличи натиска върху маржовете. Комбинираното въздействие на пандемията и войната в Украйна стимулира инфлационния натиск и негативните икономически нагласи", добави Кевин Търпин.

Според Георги Киров, Партньор, Директор „Капиталови пазари“ за България, нивата на възвръщаемост в България се запазват на нивата си от края на 2021 година. За офис площи тя е 7.75%, за търговски площи  – 7.75%, за индустриални площи е 8.5%, а за жилищни площи – 5 на сто. В краткосрочен план се прогнозира нивата на доходност в офисните и индустриални площи да се свият още, докато при търговски площи не се очаква промяна.

Инвестиционни потоци в ЦИЕ по сектори

През първото тримесечие на тази година индустриалният и логистичен сектор отстъпват лидерското си място на офисния и търговски сегменти, тъй като липсата на наличен продукт става все по-очевидна. Обемите на ритейл сектор нарастват значително благодарение на продажбата от страна на EPP на 49% и 50% от дяловете в два от портфейлите си, съответно EPP & M1, за доста над 650 млн. евро. 

Потоци в ЦИЕ по произход на купувача

Американският капитал оказа голямо влияние върху обема на инвестициите през първото тримесечие с вложения от над 1 млрд. евро (38%) в пет сделки, най-голямата от които е придобиването на The Warsaw Hub от Google за около 585 млн. евро. Други значими сделки са покупката на ритейл портфейли на EPP, от Group от Южна Африка и Pimco от САЩ за общ обем от над 650 млн. евро. Иначе капиталът от ЦИЕ остана изключително активен с 972 млн. евро (34%) в 31 сделки.

Икономически показатели и движещи сили

Предвид продължаващото въздействие на геополитическите и глобални кризи, свързани със здравеопазването, икономическите перспективи в региона често се преразглеждат. В краткосрочен план, в контекста на една петгодишна прогноза най-вероятно ще се влошат, преди да се подобрят, в зависимост от развитието на тези обстоятелства. Пандемията, движещите сили и смущенията в областта на ESG (Environmental, Social and Governance – екологично, социално и корпоративно управление), войната в Украйна и свързаните с нея санкции оказват въздействие върху пазарите на недвижими имоти и потребителите под формата на предлагане, търсене и достъпност. "Според Oxford Economics, средната инфлация за региона на Централна и Източна Европа понастоящем се очаква да достигне своя връх от около 9% през 2022 г., докато мнозина смятат, че тя може да достигне до 15 на сто. Въпреки че е много трудно да се предвиди, понастоящем прогнозите са икономическият растеж в ЦИЕ да бъде на средно годишно ниво от 3% през следващите пет години, но съществуват и съвсем реални рискове от прокрадване на рецесия", отбелязва Кевин Търпин.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Как ще гласувате на предстоящия местен вот на 29 октомври - с машина или на хартия?

Подкаст