ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Великотърновският университет ще обучава студенти в РСМ

Великотърновски университет

Великотърновският университет „Св. св. Кирил и Методий“ ще има поделения в град Свети Николе, Северна Македония, реши правителството. В поделенията ще се подготвят студенти по три специалности от професионалните направления "Филология", "Науки за земята" и "Информатика и компютърни науки" за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър“. Професионалните направления са избрани в съответствие с потребностите на региона от висококвалифицирани специалисти за определени професии. Обучението ще се провежда на английски език и студентите, завършили го успешно, ще получават диплома на Великотърновския университет и европейско дипломно приложение. Предвижда се първоначално да бъдат приети от около 100 студенти след придобита степен „бакалавър“.

Създаването на поделенията ще удовлетвори образователните потребности на живеещите в региона и ще осигури достъп до модерно виеше образование, което гарантира добро личностно развитие и професионална реализация. Предложението за откриването на поделенията е на ректора на университета във Велико Търново. В мотивите на Академичния съвет се посочва, че по този начин ще се утвърди значението на висшето училище като средище за изграждане на висококвалифицирани специалисти.

С откриването на поделенията Великотърновският университет „Св. Св. Кирил и Методий“ ще развие по-висока степен на международна конкурентоспособност и ще подкрепи провежданата дългогодишна политика на българската държава както за привличане на чуждестранни студенти, така и за задълбочаване на доброто взаимодействие в областта на образованието и науката с Република Северна Македония.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

This poll is no longer accepting votes

Как ще приключат протестите на земеделските производители?

Подкаст