ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

“Сирма Груп” ще разпредели дивидент от 1.4 млн. лева

кредит

Софтуерната компания "Сирма Груп Холдинг" АД – София ще продаде акции от капитала на дъщерната си фирма "Сирма Ей Ай" АД. Предложението за това е на Георги Маринов – акционер и председател на съвета на директорите на компанията майка. А решението за това ще бъде гласувано на общото събрание на акционерите на "Сирма Груп Холдинг", което ще се проведе на 24 юни. „Сирма Ей Ай“ е ИТ дружество, което търгува под търговската марка Онтотекст. То специализира в разработването на продукти и услуги, базирани на изкуствен интелект, семантични бази данни и анализ на неструктурирана информация. 

Купувач е New Frontier Technology Invest SARL, който е е част от базирания в Лондон инвестиционен фонд e Integral Venture Partners. Цената, която "Сирма Груп Холдинг" ще получи за продажбата на всички свои акции от капитала на "Сирма Ей Ай" (517 901 броя ) е в размер на 6 600 714 евро.

Другата важна точка, която ще се обсъди от акционерите, е за разпределение на финансовия резултат за миналата година. Печалбата на компанията е в размер на 1 034 415.82 лева. Предложението е сума в размер на 103 441.58 лв., да се отнесе към фонд "Резервен". 
От натрупаната печалба от минали години ще се покрие натрупана загуба от преди 2015 г. в размер на 13 669.81 лева.
Мениджърите предлагат да се разпредели и дивидент в общ размер на 1 400 000 лева. Тази сума се образува от остатъка от печалбата за 2021 г. – 930 974.24 лв., плюс още 469 025.76 лв. от натрупаната неразпределена печалба за минали години. „Сирма Груп Холдинг“ ще разпредели дивидент за втори път, откакто компанията е публична. 

Преди да се вземе това решение, акционерите трябва да приемат доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството и годишните финансови отчети за 2021 г. (индивидуален и консолидиран).

В дневния ред са и точките за освобождаване на членовете на борда от отговорност за дейността им през миналата година и  приемане на решение за изплащане на краткосрочно променливо възнаграждение на мениджърите. 
Предложени са и промени в управлението на дружеството. Проектът за решение предвижда освобождаване на Петър Статев и избора на Веселин Киров, Явор Джонев, Мартин Паев, Пейо Попов за членове на съвета на директорите, с възнаграждение и мандат на настоящия съвет на директорите;
Общото събрание ще гласува и промени в устава на компанията.

Капиталът на дружеството е 59 360 518 лв., разпределен в същия брой поименни безналични акции с номинална стойност на всяка акция от 1 лев всяка. Общо 52.95% от книжата се търгуват свободно на фондовата борса (free float). Корпоративни инвеститора държат 14.3% от капитала, докато 981 индивидуални акционери контролират  85.7 на сто.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

This poll is no longer accepting votes

Как ще гласувате на предстоящия местен вот на 29 октомври - с машина или на хартия?

Подкаст