„Софарма имоти“ увеличи дивидента до 16.6 ст. на акция

Пари

"Софарма имоти“ АДСИЦ ще плати дивидент от 16.60 стотинки на акция от печалбата за 2021 година, която е в размер на 9 070 640.40 лева, реши общото събрание на акционерите на дружеството. От положителния финансов резултат за 2020-а бяха изплатени по 16.40 стотинки. За акционерите са заделени общо 3 643 919 лева. Изплащането на дивидента ще се извърши в срока до 31 декември тази година.

Остатъкът от счетоводна печалба от 5 426 721 лева остава като неразпределена печалба в баланса на дружеството със специална инвестиционна цел.

Акционерите са приели доклада на мениджърите за дейността на фирмата и годишния финансов отчет за 2021 година. А членовете на съвета на директорите са били освободени от отговрност за дейността им през миналата година. 

Общото събрание е одобрило условията в договорите за отдаване под наем на собствени на „Софарма имоти" на „Софарма“ АД и на  дружества от групата на „Софарма трейдинг“ АД.  

През 2021 г. „Софарма“ АД увеличи дяловото си участие в „Софарма имоти“ до 32.77%, което я прави най-големият акционер. Огнян Донев притежава 7.78%, а „Донев инвестмънтс холдинг“ АД – 1.81 на сто. Другите големи акционери са Венцислав Стоев с дял от 24.79% и „Телекомплект инвест“ – с 20.55% от книжата  с право на глас.

Основният актив на дружеството е офис сградата Sopharma Business Towers в София. В момента основни наематели в нея са компании от групата на „Софарма“ и други фирми. Приходите от услуги на „Софарма имоти“  са от наеми и поддръжка, като са намалели през миналата година.

Акциите на „Софарма имоти“ се търгуват по 8.15 лв. за един брой в момента, което оценява компанията на 178 903 258 лева пазарна капитализация. 

Припомняме, че в началото на юни "Софарма" АД, като акционер, притежаващ пряко 7 318 665 акции, представляващи към момента 33.34% от капитала и от гласовете в общото събрание на акционерите на "Софарма Имоти" АДСИЦ, е направила търгово предложение за закупуване на акциите и на останалите акционери в дружеството със специална инветиционна цел. Става въпрос за 14 632 655 броя акции или 66.66% от книжата с право на глас.

Комисията за финансов надзор още не е взела отношение по търговото предложение.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Кое ви кара да гласувате за конкретна партия или коалиция?

Подкаст