ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

България има вече втори газов оператор „Ай Си Джи Би“

интерконектор

Комисията за енергийно и водно регулиране съвместно с Националния енергиен регулатор на Гърция – RAE, ще връчат Окончателно съвместно решение за сертифициране на „Ай Си Джи Би“ АД като независим преносен оператор. В събитието ще участва и представител на Европейската комисия в България.

След успешното приключване на процедурата по сертифициране „Ай Си Джи Би“ АД (ICGB) става вторият независим газопреносен оператор в страната. С Окончателното Съвместно Решение на КЕВР и RAE се изпълняват всички регулаторни изисквания за въвеждане в търговска експлоатация на газовата връзка „Гърция-България“ (IGB) след 1 юли 2022 г. Решението на националните енергийни регулатори на България и Гърция е прието след успешно изпълнена процедура по съгласуване с Европейската комисия. Целият процес премина при съкратени срокове, предвид изключително важната роля на интерконектора.

С приетото Съвместно решение двата национални регулаторни органа дават своя значим принос за старта на газовата връзка IGB, която е от стратегическо значение за региона. Чрез нея се свързват газопреносните системи на България и Гърция и се осигурява диверсификация на източниците и маршрутите на газовите доставки за България и за Югоизточна Европа. Интерконекторът е нов маршрут за внос на газ в България, който помага директно за сигурността на доставките и постигане на конкурентни цени. Проектният му капацитет за пренос на 3 млрд. куб.м. природен газ създава допълнителни възможности за доставки от Южния газов коридор и от пазарите на втечнен природен газ от различни точки на света. В по-дългосрочна перспектива по интерконектора IGB ще може да бъде транспортиран природен газ от Израел и Кипър, както и допълнителни обеми от Азербайджан и други страни.

Окончателното съвместно решение за сертифициране ще бъде връчено на изпълнителните директори на ICGB Теодора Георгиева и Константинос Караянакос от председателите на двата национални регулаторни органа – Станислав Тодоров и Атанасиос Дагумас.

Проектът IGB (Междусистемна газова връзка Гърция-България)

се реализира от смесеното инвестиционно дружество „АЙ СИ ДЖИ БИ” АД, регистрирано в България през 2011 г. с акционери БЕХ ЕАД (50%) и IGI Poseidon (50%). Съакционерът IGI Poseidon e дружество, регистрирано в Гърция, с акционери гръцката компания DEPA International Projects (50%) и италианската енергийна група Edison S.p.A (50%).

В съответствие с устава си, „АЙ СИ ДЖИ БИ” АД следва да бъде собственик на газопровода IGB, като извършва финансиране на реализацията му, разпределяне на преносния му капацитет и получаване приходите от преноса на природен газ.

Газопроводът IGB е проектиран за свързване с гръцката национална газопреносна система (DESFA S.A.) и с Трансадриатическия газопровод (TAP AG) в района на гр. Комотини (Гърция), и с българската газопреносна система (Булгартрансгаз ЕАД) в района на гр. Стара Загора. Oбщата дължина на интерконектора е 182 км, с диаметър на тръбата – 32’’ и проектен капацитет до 3 млрд.м3/год. в посока Гърция-България. В зависимост от пазарния интерес към използване на по-голям капацитет и възможностите на съседните газопреносни системи, капацитетът на газопровода е проектиран да се увеличи до 5 млрд.м3/год. с допълнително изграждане на компресорна станция.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че държавата беше достатъчно подготвена за първия по-сериозен сняг?

Подкаст