ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

ЕИБ ще инвестира 100 млрд. евро в нови транспортни решения

европейска инвестиционна банка ЕИБ

След решение на директорския борд, съставен от представители на 27-те държави членки на ЕС, преди няколко дни Европейската инвестиционна банка обяви новите приоритети в политиката си за кредитиране на транспорта. Документът е озаглавен „Пътят напред: инвестиране в по-чиста и по-интелигентна транспортна система“ и в него са дефинирани всички конкретни направления, които ЕИБ ще насърчава:

  • внедряването на нови иновативни технологии;
  • проекти, съобразени с Парижкото споразумение за климата и прехода на транспортния сектор към декарбонизация и нулеви вредни емисии;
  • безопасност и сигурност;
  • достъпност; 
  • екология и ефективност (SAGE). 

В съответствие с целите на ЕС и Пътната карта на банката за климата, целта на политиката е да подкрепи

прехода към бъдеще с нулево нетно потребление,

преминавайки от изкопаеми горива към по-устойчиви решения.

Допустимостта за подкрепа на транспортните проекти продължава да се определя от ръководните принципи на Пътната карта за климата на Групата на ЕИБ, чиято цел е "засилване приноса на банката в борбата с изменението на климата и проблемите на околната среда, като определя специфични инвестиционни критерии, съобразени с Парижкото споразумение".

Актуализираната политика отразява и приноса на обществената консултация, проведена между 26 юли и 29 октомври 2021 г. в съответствие с политиката за прозрачност на ЕИБ. В акцията участваха над 3500 експерти, транспортни компании, представители на транспортната индустрия и неправителствения сектор.

Вицепрезидентът на Европейската инвестиционна банка Крис Пийтърс коментира новото начало така:

„Новата политика на ЕИБ за кредитиране на транспорта има цялостен поглед към неговото превръщане в безопасен, достъпен за всички, зелен и ефективен.

По-добрият транспорт не е в противоречие с по-добрия климат.

Като съгласуваме нашата подкрепа за проекти за транспорт и мобилност с нашата Пътна карта за климата, ние помагаме за трансформирането на неустойчивите транспортни системи в устойчиви. ЕИБ продължава да пренасочва финансирането си, за да отговори на извънредната ситуация в областта на климата и околната среда, пред която сме изправени…“

Завършването на свързаността на Трансевропейските мрежи за транспорт (TEN-T) също е голямо предизвикателство, защото играе важна роля за укрепването на Европейския съюз и развитието на единния пазар.

Цифровизацията и автоматизацията навлизат все повече в сектора, но същевременно поверителността на данните и киберсигурността трябва все повече да бъдат гарантирани, за да се защити цифровата транспортна инфраструктура.

И накрая, финансирането на сектора представлява огромно предизвикателство, като

необходимите инвестиции се изчисляват на около 100 милиарда евро.

Посочени са и основните приоритети в отделните транспортни подсектори, които са най-подходящи за справяне с изброените предизвикателства, както следва:

Градска мобилност.

ЕИБ ще даде приоритет на обществения транспорт, тъй като той е от ключово значение за превръщането на градската мобилност в безопасна, достъпна, екологична и ефективна. Банката ще даде предимство на схеми за активна и споделена мобилност, като ходене пеша и колоездене. Подкрепата за безопасни системи, чисти превозни средства, като електрически автобуси, таксита, автоматизирани совалки и автоматизация на превозни средства, също са сред приоритетите на ЕИБ в градската мобилност.

Допълнителни инвестиции са предвидени и в цифровизацията, тъй като това може да доведе до по-ефективно управление и използване на транспортни активи, по-специално в претоварените райони.

Извънградска железница.

ЕИБ ще подкрепя и електрифицирането на железопътната инфраструктура, както и друг чист подвижен състав. А също цифровизацията и автоматизацията като средство за оптимизиране на използването на железопътните ресурси и подобряване на безопасността и оперативната съвместимост между различните видове в транспортната система. ЕИБ възнамерява да разработи и иновативни механизми за финансиране, позволяващи модернизация, преоборудване, цифровизация и автоматизация на железопътния подвижен състав, влаковете и локомотивите.

Извънградски пътища.

Както е посочено в Пътната карта на банката за климата, подкрепата й за пътища е обект на по-строг икономически тест. Тя ще обмисли инвестиции в стратегически мрежи – по-специално TEN-T – и приоритизиране на пътната безопасност, разгръщане на инфраструктура за алтернативни горива, превозни средства с нулево потребление, инвестиции в интелигентни транспортни системи и цифрови решения, както и рехабилитация и модернизация на пътната инфраструктура.

Интелигентни транспортни системи и дигитални решения.

ЕИБ ще обърне сериозно внимание на инвестициите в цифрови решения за по-оптимално и по-безопасно използване на съществуващата инфраструктура. Системите за управление на трафика и информация за пътниците, автоматизацията, сигурността и наблюдението, услугите за обществен транспорт по заявка и интегрираното издаване на билети ще са с предимство.

Вътрешни водни пътища.

Намеренията на ЕИБ в подкрепа на транспорта по вътрешните водни пътища включват модернизиране и рехабилитация на инфраструктурата, цифровизация на водни пътища и плавателни съдове, както и обновяване и почистване на съществуващите флоти.

Морски транспорт.

Що се отнася до морския транспорт, банката ще подкрепи развитието на стратегическа пристанищна инфраструктура, както и цифровизацията и декарбонизацията на пристанищата. Освен това ЕИБ ще даде приоритет на разработването и внедряването на кораби с нулеви директни емисии на CO2 чрез пилотни и демонстрационни проекти.

Въздушен транспорт.

Както е посочено в Пътната карта на банката за климата, тя няма да подкрепя инвестиции за увеличаване на капацитета на летищата или на самолети, използващи конвенционално гориво. Ще се даде предимство на инвестициите в декарбонизацията, оперативната устойчивост на летищата, разработването и пускането на самолети с нулева нетност чрез пилотни и демонстрационни проекти и на инвестициите за увеличаване на цифровизацията на сектора.

Изпълнението на новата политика влиза в сила незабавно и трябва да приключи през 2027 година.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че избори 2 в 1 са добра алтернатива за страната?

Подкаст