Изнасяме повече стоки за ЕС, отколкото е вносът

пазари

Между януари и април износът на стоки от България за ЕС се увеличава с 36.7% спрямо същия период на миналата година и е в размер на 19.56 млрд. лева, изчисляват от националната статистика. Основните ни търговски партньори са Германия, Румъния, Италия, Гърция, Франция и Нидерландия. Към тези страни заминават 68.8% от българските стоки за държавите  членки на Евросъюза. Ръст има в експорта към всяка една от тези страни. 

За Германия сме изпратили стоки за 4.43 млрд. лева при 3.61 млрд. лева година по-рано. Към Румъния са потеглили изделия на стойност от 2.89 млрд. лева, като също има увеличение на изтъргувания обем. Изнесената продукция за Италия е в размер на 2.42 млрд. лева при 1.62 млрд. лева за четирите месеца на миналата година.
Само през април експортът към най-големия ни търговски партньор също нараства – с 36.1% на годишна база и е на стойноста 5.36 млрд. лева.

Вносът на стоки в България от ЕС през периода януари – април също се увеличава,

но с по-нисък темп – 29.2%, спрямо същия период на миналата година. От тези страни сме внесли продукция за 18.30 млрд. лева (по цени CIF). Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Румъния, Италия, Гърция и Нидерландия. За четирите месеца се отчита ръст на вноса от всички тези страни.
През април импортът на България от държавите – членки на ЕС също нараства – с 23.7% на годишна база и е в размер на 4.45 млрд. лева.

Добрата новина за страната ни е, че външнотърговското салдо (износ FOB – внос CIF) на България с ЕС между януари и април тази година е положително и е на стойност 1.26 млрд. лева.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Откъде се информирате за предстоящия вот 2 в 1 на 9 юни?

Подкаст