ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

КЕВР иска спешно информация за мерките по осигуряване на газ

кевр

Комисията за енергийно и водно регулиране изиска спешно информация от газовите дружества за предприеманите мерки по осигуряване на природния газ. Данните са необходими на регулатора във връзка с утвърждаване на цената при минимални разходи, в това число и за месец август. С оглед гарантиране сигурността на доставките и спазване принципа на прозрачност, енергийният регулатор задължи обществения доставчик „Булгаргаз“ да публикува информация за необходимите и неосигурени месечни количества природен газ, както и необходимите капацитети през трансгранични съоръжения за пренос до българския пазар за покриване на потреблението за периода на следващите 12 месеца. По този начин всички пазарни участници ще имат необходимата информация и достатъчно време, за да предоставят най-добрите си оферти към „Булгаргаз“. Общественият доставчик следва да подържа тази информация актуална на своята интернет страница и на информационната платформа на Газов Хъб „Балкан“.

„Булгартрансгаз“, в качеството си на оператор на съоръжение за съхранение на природен газ, трябва да предостави информация за предприети от оператора мерки в случаите на резервиран и неизползван капацитет от ползватели, както и за нивото на запълване на подземното газово хранилище „Чирен“. От газовата борса „Газов Хъб Балкан“ се изисква да изпрати на регулатора информация за количествата природен газ, които общественият доставчик е продал на всички проведени до момента на платформата търгове по програмата за освобождаване на количества.

Комисията изисква „Булгаргаз“ да предостави и допълнителна информация във връзка с изпълнението на действащия договор за доставка с „Газпром експорт“, както и дали дружеството е предприело действия за претендиране на неустойки за едностранно прекратените доставки.

Исканата от дружествата информация трябва да бъде предоставена в срок до 27.07.2022 г., както и с оглед предстоящото административно производство за утвърждаване на цена на природния газ за август 2022 г.
 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че има политически натиск върху съдебната ни система?

Подкаст