ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Правителството работи за диверсификация на доставките на ядрено гориво

АЕЦ „Козлодуй”

„В изпълнение на поетите ангажименти по линия на Евратом и с цел намаляване на зависимостта от един доставчик, особено в контекста на настоящата геополитическа обстановка, българското правителство е предприело мерки и работи активно за осъществяване на реална диверсификация на доставките на ядрено гориво за атомната ни централа. Основен приоритет в тези усилия остава спазването в най-висока степен на ядрената безопасност и гарантирането сигурността на енергийните доставки“. Това каза заместник-министър Данаил Николов на среща на високо равнище за диверсификация на доставките на свежо ядрено гориво за реактори тип ВВЕР, проведена в Брюксел.

Българската делегация запозна участниците с актуалната ядрена политика на страната и конкретните стъпки, които България реализира по програмата за диверсификация на доставките на гориво за АЕЦ „Козлодуй“.

В срещата участваха представители на правителствените органи и ръководители на ядрени оператори от Чехия, Унгария, Словакия и Финландия, както и директори от Комисията.

Държавите-членки представиха актуалното състояние на програмите за дииверсификация на доставките на ядрено гориво, като акцент бе поставен на търсенето на алтернатива на руското гориво за реактори тип ВВЕР-440.

Участниците в срещата постигнаха консенсус да се работи целенасочено за приоритетно намаляване на зависимостта от Русия, като се осигури ефективна конкурентна среда за алтернативните производители на гориво без да се прави компромис с ядрената безопасност.

В рамките на срещата беше представена и цялостна картина на енергийната зависимост на ЕС от природен газ, петрол и други, както и отражението на приетите срещу Руската федерация санкции.

Участниците разгледаха и актуалното състояние на лицензионните процеси за свежо ядрено гориво и сътрудничеството с украинските власти. От страна на Агенцията по доставките на Евратом бяха представени препоръки за диверсифициране и подобряване на сигурността на снабдяването с ядрено гориво. Акцент беше поставен върху оценката на рисковете и готовността за реакция; разделянето на договорите, свързани с услуги за конверсия/обогатяване; допълнителните лицензионни задачи, като например идентифициране на транспортни маршрути за доставка, контейнери; както и договорни разпоредби, позволяващи тестване на алтернативни горива и трансфер на необходимата информация на трети страни.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Как ще приключат протестите на земеделските производители?

Подкаст