ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

През 1974 г. първият ел.ток от АЕЦ Козлодуй влиза в енергийната мрежа на България

През 2004 г. АЕЦ "Козлодуй" стана първият търговски участник на либерализирания пазар на електроенергия в България.

На днешния ден през 1974 година в енергийната мрежа на България е пуснат първият електрически ток, произведен в АЕЦ "Козлодуй".

АЕЦ "Козлодуй" е единствената българска атомна електроцентрала и най-голямата в региона. Разположена е на брега на река Дунав, на 5 км източно от град Козлодуй и на 200 км северно от София.

Атомната централа е най-големият производител  на електрическа енергия в страната, като обезпечава повече от една трета от националното годишно електропроизводство. Това определя особено важното значение на предприятието като фактор за икономическа стабилност в регионален и в национален план. АЕЦ "Козлодуй" произвежда най-евтината енергия в страната, с което осигурява поддържане на приемлива цена на електроенергията за крайните потребители в България.

Производствената дейност на АЕЦ "Козлодуй" напълно се вписва в идеята за "ядрен ренесанс" на Световната ядрена асоциация. Предприятието отговаря на високите екологични изисквания на Протокола от Киото, тъй като не отделя никакви парникови газове в атмосферата.

В изпълнение на поетите ангажименти на България, свързани с присъединяването на страната към Европейския съюз, АЕЦ "Козлодуй" прекрати експлоатацията на първите четири енергоблока преди изтичане на проектно предвидения им ресурс.

През 2004 г. АЕЦ "Козлодуй" стана първият търговски участник на либерализирания пазар на електроенергия в България.

Първата копка за строежа на АЕЦ "Козлодуй" е направена на 14 октомври 1969 година. През април следващата година започват широкомащабни строителни дейности за изграждането на уникaлното и до днес за страната ни съоръжение, в което участват над сто хиляди строители и монтажници. На площадката на централата са осъществени няколко изцяло български проекта, които се внедряват за първи път в световната практика при строителството на атомни електроцентрали. Някои от тези технически решения, са значителни инженерни постижения, към които проявяват голям интерес и специалисти от други страни.

На 6 април 1970 г. започва изграждането на главния корпус на АЕЦ "Козлодуй" с дължина 240 м, ширина 105 м и височина 40 метра. В него са разположени реакторната зала, машинното отделение, вентилационният център и електрическите устройства на 440-мегаватовите блокове. 

Официалното откриване е на 4 септември 1974 година.

Към момента в АЕЦ „Козлодуй“ работят само 5 и 6 енергийни блокове, оборудвани с  реактори с вода под налягане. В с общ капацитет малко над 2000 MW. Те са изградени съответно през 1987 и 1991 г. и са от типа ВВЕР-1000.

АЕЦ "Козлодуй" е обособен като еднолично акционерно дружество със 100% държавно участие. Държавата управлява фирмата чрез "Български енергиен холдинг" ЕАД.

 

Екологично чисто производство на електроенергия

АЕЦ „Козлодуй”, чието мото е „Енергия за чиста природа”, има значима роля в борбата с климатичните изменения и реален принос за постигане на екологичните цели за декарбонизация. Производството на електрическа енергия от АЕЦ практически не генерира парникови газове и има съществен екологичен принос за опазването на околната среда. От въвеждането в експлоатация на 1 блок на АЕЦ „Козлодуй” до края на 2021 г., атомната електроцентрала е произвела 667 177 069 MWh електроенергия. Това е предотвратило освобождаването на около 791 550 хиляди тона емисии на CO2 в околната среда.

Само за 2021 г. електропроизводството на АЕЦ „Козлодуй” е спестило на населението и околната среда вредното въздействие на над 18.09 млн. тона въглероден диоксид (CO2), 36 хил. тона серен диоксид (SO2), 11 хил. тона азотни оксиди (NOх) и 100 тона прах, съдържащ естествена радиоактивност.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че държавата беше достатъчно подготвена за първия по-сериозен сняг?

Подкаст