Кредити у нас с нов ръст до 75.86 млрд. лева в края на юни

пазари

Тегленето на заеми у нас продължава да расте, като тази тенденция се подкрепя и от домакинствата, и от бизнеса.

В края на юни кредитите за неправителствения сектор* са 75.86 млрд. лв. (49.1% от БВП) при 74.59 млрд. лв. към май тази година (48.3% от БВП), съобщи БНБ. Заемите се увеличават на годишна база с 12.6% (11.2% годишно повишение през май тази година). Изменението в размера на кредитите за неправителствения сектор е повлияно и от нетните продажби на кредити от Други парично-финансови институции (Други ПФИ), чиито обем за последните дванадесет месеца е 244.7 млн. лева.

На годишна база продадените кредити /включват се всички кредити, които са прехвърлени на трети лица и са изключени от балансите на парично-финансовите институции. Задбалансово отчитаните кредити не попадат в обхвата на показателя/ от Други ПФИ са  244.8 млн. лв. (в т. ч. 11.1 млн. лв. през юни), а обратно изкупените кредити – 0.1 млн. лв. (през юни няма обратно изкупени кредити).
Кредитите за Нефинансови предприятия нарастват с 10.6% на годишна база през юни (8.5% годишно повишение през май тази година) и в края на шестия месец достигат 39.31 млрд. лв. (25.4% от БВП).

Кредитите за домакинства са 31.11 млрд. лв.

(20.1% от БВП) в края на юни 2022 година. Спрямо същия месец на 2021 г. те се увеличават с 14.7% (14.5% годишно повишение през май 2022 година). В края на юни 2022 г. жилищните кредити са 15.150 млрд. лв. и нарастват на годишна база с 18.2% (18.3% годишно увеличение през май 2022 година).
Потребителските кредити възлизат на 14.388 млрд. лв. и се увеличават с 13% спрямо юни 2021 г. (12.3% годишно повишение през май 2022 година). На годишна база другите кредити /в показател други кредити се включват и средствата, отпуснати на сдруженията на собствениците по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради/  намаляват с 2.4% (3.9% годишно понижение през май 2022 г.), като достигат 376.5 млн. лева.

Кредитите за работодатели и самонаети лица се увеличават

с 3.8% на годишна база през юни 2022 г. (4.1% годишно повишение през май 2022 г.) и в края на месеца са 400.7 млн. лева.
Кредитите, предоставени на финансови предприятия, са 5.434 млрд. лв. (3.5% от БВП) в края на юни 2022 година. В сравнение с юни 2021 г. те се увеличават с 15.3% (13.3% годишно повишение през май 2022 година).

 

*Неправителственият сектор обхваща сектор Нефинансови предприятия, финансови предприятия (сектори Инвестиционни фондове, Финансови посредници, Финансови спомагатели, Каптивни финансови институции и заемодатели, Застрахователни дружества и Пенсионни фондове) и сектор Домакинства и НТООД (Нетърговски организации, обслужващи домакинствата).

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

PODCAST

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *