По-малко кредити са изтеглени, но на по-голяма стойност

пазари

Броят на кредитите на сектори Нефинансови предприятия, Финансови предприятия и Домакинства и Нетърговски организации”, обслужващи домакинствата (НТООД) към края на второто тримесечие намалява на годишна база с 0.6%, но заедно с това общият им размер пък се увеличава с 12.5 на сто, изчисляват от БНБ.

Ако разгледаме по-детайлно този резултат, се вижда, че в края на юни само броят на заемите, които са изтеглени от

сектор Домакинства и НТООД

намалява на годишна база – с 0.8%, като са общо 2.80 млн. броя. Но и при тези кредити размерът им нараства на годишна база – с 14.8%, като достига 31.11 млрд. лева.

Ако сравним резултата от края на юни с края на март тази година, то броят на тези заеми нараства с 0.5%, а размерът им – с 4.5 на сто.
Към края на шестия месец в общата сума на кредитите преобладават тези с размер над 100 хил. до 250 хил. лв., на които се пада дял от 24.6 процента. С почти същия дял (21.10%) са и заемите между 50 000 и 100 000 лева.

Заемите, които са взети

в сектор Финансови предприятия

в края на второто тримесечие са 959 броя, като нарастват на годишна база с 12.3 процента. Размерът на тези кредити е 5.48 млрд. лева, като се отчита нарастване с 15.1% на годишна база.

И сравнението с първото тримесечие показва висока активност. В резултат на това броят на заемите на сектор Финансови предприятия нараства с 4.9%, а размерът им – със 7.9 на сто.
Числата сочат, че към края на юни в общата сума на кредитите, които са изтеглени от тези фирми, преобладават заемите с размер над 1 млн. лв. с дял от 98.3 на сто.

Ръст има и при кредитите

в сектор Нефинансови предприятия.

В края на второто тримесечие те са 148 хил. броя, като се увеличават на годишна база с 4.8 на сто. Всички те са на обща стойност 39.67 млрд. лева, която нараства с 10.5% на годишна база.

И числата спрямо края на първото тримесечие показват, че тези компании продължават да търсят финансиране. Така че напълно логично броят на заемите на сектор Нефинансови предприятия нараства – с 2.4%, а размерът им – с 1.8 на сто.

Трите отрасъла с най-големи дялове в общата сума на кредитите за сектора са „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ (с 27.4%), „Преработваща промишленост“ (с 23.1%) и „Операции с недвижими имоти (с 9.7%).
Към края на юни в общата сума на заемите преобладават тези с размер над 1 млн. лв., които са с дял от 74.6 на сто.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Как смятате, промените по бул. "Витоша" и бул."Патриарх Евтимий" ще подобрят ли организацията на движението в центъра на София?

Подкаст