ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Водата в Ямбол и Видин поскъпва с около лев за кубик

ВиК

В бизнес планa на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол и „Водоснабдяване и канализация – Видин“ ЕООД се предлага комплексната цена за доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за 2022 г. да се увеличи с 0.94 лв./м3.

Сред основните причини за повишението са значително увеличените през 2021-2022 година разходи за материали и външни услуги. Сред тях най-голям дял имат драстично увеличените разходи за доставка на електроенергия в сравнение с базовата 2020 година. Друг фактор е и заложеният ежегоден ръст на работните заплати на заетите във ВиК оператори.

Приоритетите в новия бизнес план на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол и „Водоснабдяване и канализация – Видин“ ЕООД бяха представени в КЕВР – на открито заседание, последвано от обществено обсъждане.

През новия регулаторен период 2022-2026 година „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол и Водоснабдяване и канализация – Видин“ ЕООД планират сериозни инвестиции. Целта е да се предприемат  мерки за запазване на качеството на питейните води, за намаляване разхода на електроенергия и на загубите по мрежата, като целта е увеличаване на качеството на ВиК услугите.

През 4-годишния период дружеството „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол ще реализира инвестиционна програма в общ размер 15.27 млн. лева, от които 14.9 млн. лева. в публични ВиК системи и съоръжения. А общият размер на инвестиционната програма на „Водоснабдяване и канализация – Видин“ ЕООД е 4.535 млн. лева, от които 3.732 млн. лева в публични ВиК системи и съоръжения.

Като бенефициенти по ОП „Околна среда 2014-2020“ ВиК операторите ще извършат мащабни дейности, свързани с реконструкция, рехабилитация, подмяна и доизграждане на водопроводна и канализационна мрежа и съоръжения в общините Ямбол, Елхово и Видин.

В плана на дружествата е заложено  и изпълнение на изискванията за качество на питейните води на 99 процента за големите зони на водоснабдяване и близо 98 процента за малките зони. Прогнозира се и пълно съответствие с качество на отпадъчните води.

По отношение на общите загуби на вода ВиК операторите залагат конкретни мерки за тяхното значително намаляване.

Същевременно за периода 2022-2026 година е прогнозиран разход на електрическа енергия за услугата пречистване на отпадъчни води, поради въвеждане в експлоатация на новоизградените пречиствателни станции за отпадъчни води.

Борислава Кирилова

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че избори 2 в 1 са добра алтернатива за страната?

Подкаст