ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Служебният кабинет предлага минимална заплата от 770 лева

Лазар Лазаров мин. на соц. политика

Служебното правителство ще предложи минималната работна заплата за следващата година да бъде 770 лева. Това обяви вицепремиерът и служебен социален министър Лазар Лазаров. "Следвайки принципа за осигуряването на адекватност, ние ще предложим на социалните партньори за минималната работна заплата за следващата година, автоматично и без въздействие от други фактори, да се приложи принципът – 50 на сто от средната работна заплата за предходната година", посочи Лазаров. В цифрово изражение би изглеждало в границите на 770 лева, уточни той. Ще има и преходен период за нейното въвеждане в законодателството, но ще продължи дискусията със социалните партньори, допълни той. Това ще бъде предложение, което следва да намери своята реализация в Закона за държавния бюджет за 2023 г.

България се е присъединила към международноправен документ – Конвенция на международната организация на труда, напомни Лазаров. По думите му в нея има основни принципи, които се следват при определяне на минималната работна заплата, отчитането на икономически и социални показатели. До този момент сме ги отчитали в нашите предложения след нейното ратифициране. Дискусия, която се води на равнище Европейски съюз и България, е свързана с проекта на Директива за адекватни минимални работни заплати, подчерта социалният министър. Независимо, че тя все още не е приета, ние сме започнали в страната нашата дискусия доста по-рано отколкото в Съюза, добави той. Дебатът е за механизмите, които отчитат и определят минималната работна заплата. 

Данните, с които разполага министерството, са от Националния статистически институт. В рамките на директивата има граници, в които следва да бъдат включени определяне на размера, за да няма съответни негативни отражения върху икономическото развитие. Онова, към което се ориентират те, е свързано с горната граница, каза той за синдикалните искания за минимална работна заплата от 800 лева.

Служебният министър на труда и социалната политика представи екипа си и приоритетите на министерството. Татяна Георгиева е началник на кабинета. За заместник-министри са назначени Наталия Ефремова, Надя Клисурска-Жекова и Емил Мингов. Последователност, приемственост и експертиза са били критериите при формирането на екипа, както и равнопоставеност на мъжете и жените, каза министър Лазаров. 

Част от дейността на министерството е насочена към най-нуждаещите се от целева помощ за отопление. Те ще получават с 20% повече в сравнение с миналия отоплителен сезон. Помощта ще започне да се изплаща от 15 август. Предприети са действия и за разширяването на обхвата на лицата, които имат от подпомагане за отопление. Почти 196 000 са подадените заявления за помощ, а на 108 000 вече е отпусната.

Предвижда се над 530 000 души с ниски доходи да получат всяка година пакети с храна и хигиенни материали, а услугата „Топъл обяд" ще получават над 50 000 нуждаещи се.

 До 2027 г. ще разполагаме с 411, 7 млн. лева, с които ще бъде оказа подкрепа за над 600 хил. души. Като нови инициативи Лазаров посочи предоставянето на пакети с хигиенни материали и подобни продукти, които да окажат подкрепа на семейства с деца и лица, жертви на насилие. Помощта ще бъде предоставена най-малко два пъти в годината.

Излизането с предложение за размер на линията на бедност е другият акцент в дейностите на ведомството. Тя постепенно започна да се превръща в основен измерител в провеждането на някои политики, изтъкна социалният министър. И добави, че към настоящия момент тя е поставена в основата на финансовата подкрепа, която получават хората с увреждания. На социалните партньори ще бъде предложена помощ размер на помощта в границите на 504 лева. Това е 22% повишение спрямо действащия размер на линията на бедност.  

Мерките, насочени към пазара на труда, следват и другия основен приоритет – ограничаване негативните ефекти върху пазара на труда. В последните месеци равнището на безработица се задържа ниско и се приближава до естественото. Акценти са подкрепата на младежите за започване на първа работа, хората с увреждания, лицата в пред пенсионна възраст и икономически неактивните лица. В четвъртък предстои обсъждане със социалните партньори на предложение за предоставяне на 5 млн. и 600 хил. лева за осигуряване допълнителна заетост за лица от уязвимите групи. Тези средства са част от Националния план за действие по заетостта и ще подкрепи над 25 хил. лица да бъдат включени в заетост и обучение на около 11 хил. души. 

С особена важност е управлението на средства от Европейския социален фонд. Програма „Развитие на човешките ресурси“ е с общ бюджет от над 3 млрд. 850 хил. лева, които ще достигнат до 740 хил. души. Съгласно Плана за възстановяване и устойчивост са изпълнени промените в Закона за насърчаване на заетостта. Предвидено е обвързване на социалните плащания с границата на бедността. Други акценти са модернизирането на системата за дългосрочни грижи за възрастни и хора с увреждания, създаване на условия за дигитални обучения в специално разработена платформа, както и дигитализация на услугите на агенциите към ведомството.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че държавата беше достатъчно подготвена за първия по-сериозен сняг?

Подкаст