ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Лихвите по кредитите на домакинства отбелязват спад в края на юни

Пари

През второто тримесечие на тази година се наблюдава увеличение на лихвените проценти по новодоговорените депозити за домакинства, докато при фирмените влогове динамиката е разнопосочна при депозитите, договорени в левове и в евро. Това четем в тримесечния анализ, изготвен от Асоциацията на банките в България с основни акценти върху икономиката и банковия сектор на България в периода между април и юни.
Лихвените проценти по кредитите на домакинства отбелязват спад, докато при заемите на нефинансовите предприятия се наблюдава слабо повишение.
Лихвени проценти по депозити Към края на юни при новите депозити с договорен матуритет в левове за домакинства има леко увеличение на лихвените проценти на тримесечна база до 0,10% от 0,07% към март тази година. По новодоговорените депозити в евро ръстът е по-съществен – до 0,14% от 0,07%, спрямо края на първото тримесечие на тази година.
В края на второто тримесечие средният лихвен процент по депозити с договорен матуритет за нефинансови предприятия в левове намалява до минус 0,40 от минус 0,32%, колкото беше към края на март 2022-а, а по депозитите в евро се наблюдава увеличение до минус 0,38 от минус 0,46, колкото беше към края на март 2022-а. Лихвените проценти по новодоговорените депозити на нефинансови предприятия запазват отрицателни стойности.

Лихвени проценти по кредити
В края на второто тримесечие средният лихвен процент по жилищните кредити се понижава до 2,49% за отпуснатите кредити в левове, в сравнение с 2,59% три месеца по-рано. В същото време средният лихвен процент по жилищните кредити в евро се понижава до 2,81% от 3,12%, колкото бе в края на първото тримесечие на тази година.

Средният лихвен процент по потребителските кредити в левове към края на юни се понижава до 7,56% спрямо 7,75% в края март 2022-а. Средният лихвен процент по потребителските кредити в евро към края на юни спада до 2,94% в сравнение с 3,25% три месеца по-рано.
Към края на юни

годишният процент на разходите (ГПР),

който, освен лихвата, включва и всички такси и комисиони, свързани с кредита, се понижава до 2,79% от 2,83% за жилищните кредити в левове, както и при кредитите в евро, където намалява до 3,10% от 3,43%, колкото беше тримесечие по-рано. Нивото на ГПР при потребителските кредити в левове спада до 8% от 8,20%, а по тези в евро – до 3,08% от 3,45% в края през предходното тримесечие.
Спрямо края на март тази година средният лихвен процент по новоотпуснатите кредити за нефинансови предприятия в левове нараства до 2,57% към края на юни, в сравнение с 2,38 на сто. По евровите кредити също е отчетено повишение до 2,58% от 2,38 на сто. При фирмените кредити в долари средният лихвен процент се спада до 2,43% от 2,62% три месеца по-рано.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Как ще приключат протестите на земеделските производители?

Подкаст