ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

“Алтерко” със значително ускоряване на растежа през първото полугодие на 2022 г.

"Интернет на нещата"

"Алтерко" АД, доставчик на IoT продукти и решения за интелигентен дом, базиран в София, продължава да ускорява ръста на продажбите през първото полугодие на тази година. Растежът се дължи на уредите за измерване на потреблението на енергия, докато продажбите на устройствата за проследяване МyKi продължават да се възстановяват.
Компанията постигна ръст с една трета на консолидираните оперативни приходи до 37.4 млн. лева (19,1 млн. евро)* през първото шестмесечие, което отразява деконсолидацията на азиатския телекомуникационен бизнес, продаден през септември 2021 година. Приходите от продажба на стоки и продукция възлизат на 35.7 млн. лева, което представлява плюс от 36.5 на сто.
Нетната печалба на ниво Група възлиза на 6.3 млн. лева (3.2 млн. евро)* в сравнение с 6.9 млн. лева (3.2 млн. евро)* за същия период на миналата година, повлияна основно от отрицателния специфичен ефект от отписване на вземане.
В допълнение към неразпределената печалба, особено забележимо е намалението на търговските задължения с 66.8% до 0.5 млн. лева, докато материалните запаси се увеличават с 50.5% до 11.4 млн. лева.
Паричният поток от оперативна дейност е минус 3,2 млн. лева в сравнение с положителен паричен поток от 4 млн. лева през първото полугодие на 2021 г. и отразява по-специално авансовите плащания към доставчиците с цел превантивно преодоляване на потенциални забавяния във веригите за доставки. Паричните средства и паричните еквиваленти намаляват съответно до 28,2 млн. лева към края на юни, осигурявайки достатъчна база за финансиране на по-нататъшния растеж, отбелязват от фирмата.

За цялата 2022 г. ръководството потвърждава прогнозата за увеличение на приходите от продажба

на стоки и продукция с до 43% до приблизително 43,5 млн. евро (2021 г.: 30,4 млн. евро).
Според изпълнителния директор на "Алтерко" – Димитър Димитров, търсенето на продуктите на фирмата се е ускорило още повече през първото шестмесечие на годината. "Нашите уреди за измерване на потреблението на енергия са особено търсени. Освен това, в края на второто тримесечие започнахме да доставяме устройствата Pro. Понастоящем работим върху по-нататъшното усъвършенстване на нашето приложение и безпроблемното интегриране на технологията ни Shelly в предложенията на нашите партньори", отбелязва Димитров.
Изпълнителният директор на "Алтерко" – Волфганг Кирш, допълва, че благодарение на ускорения ръст на продажбите "Алтерко" е на път да изпълни целите си за годината. В този контекст, търсенето на уреди за измерване на потреблението на енергия и продукти за интелигентни домове, които спомагат за намаляване на потреблението на енергия, продължава да расте с неотслабваща сила в светлината на настоящите събития. "За по-нататъшния растеж сме насочили инвестиции в разширяване на нашите глобални екипи по продажбите и увеличаване на капацитета за научноизследователска и развойна дейност. В Германия, един от най-важните ни пазари, постигнахме планираната численост на персонала."
"Алтерко" АД е технологичен холдинг, чиято основна дейност е фокусирана върху иновацията чрез разработването на нови технологии, производството и дистрибуцията на висококачествени IoT продукти. В основата на развитието на компанията са нуждите на потребителите. Групата се състои от 5 дъщерни компании и има офиси в България, Германия, Китай и САЩ. Продуктите на "Алтерко" вече са на над 100 пазара. Дружеството присъства на "Българската фондова борса" от декември 2016 г. и на Франкфуртската фондова борса от ноември 2021 година.

 

* Обменен курс евро/български лев към 30 юни 2022 г. – 1 евро = 1,95583 лв.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че държавата беше достатъчно подготвена за първия по-сериозен сняг?

Подкаст