ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

“Биодит” поощрява служителите с акции от увеличението на капитала си

пазари

Общото събрание на акционерите на компанията "Биодит" АД – София, която разработва и реализира продукти за идентификация чрез биометрични данни, взе решение за увеличение на капитала си чрез издаване на 100 000  нови, обикновени, поименни, свободнопрехвърляеми, безналични акции, с номинална и емисионна стойност от по 1 лев всяка. Условието е те да бъдат придобити от служители на фирмата, които имат това качество към момента на издаването на акциите.

Увеличаването на капитала на компанията  може да бъде осъществено в рамките на следващите тридесет и шест месеца, считано от взимането на решението. За новите акции ще бъде подадено заявление за допускане до търговия на Пазара за растеж (BEAM), организиран от "Българска фондова борса".

Съветът на директорите ще бъде овластен да приема решения за времето и условията, при когато ще се извърши увеличението на капитала, да предприеме всички необходими стъпки за извършването му, да предприеме всички необходими правни и фактически действия във връзка с допускането до търговия на Пазара за растеж (BEAM) на новите акции, както и да приеме нов устав с отразен актуален размер на капитала.

Акционерите са приели и да отпадне предимството на акционерите по чл. 194, ал. 1-3 на Търговския закон за акции на служителите. Така право да записват тези акции ще имат само служители на компанията. Одобрени са и промени в устава на компанията във връзка с това увеличение на капитала.

Размерът на капитала на "Биодит" е 13 820 583 лева, разпределен в същия брой акции, като всяка е с номинална стойност 1  лев. Най-голям акционер е Юлиан Софрониев с дял от 72.83% от книжата с право на глас
„Биодит“ е първата компания, която се листна на пазара за малки и средни предприятия на БФБ BEAM през миналата година. След успешно първично публично предлагане (IPO), в което набра 1 милион лева, фирмата дебютира на пазар BEAM на "Българска фондова борса" през март миналата година. 

Продуктите на фирмата се използват за контрол на достъпа в хотели, производствени предприятия, автомобили и банкомати. Фирмата извършва дейност и на пазари извън България – в Испания, Белгия, Швеция. Биометричната компания е първата българска стартираща компания, която излиза на "БФБ-София".

Пазарът за растеж на МСП BEAM e организиран от "Българска фондова борса" АД. Той дава възможност на малкия и среден бизнес за акумулиране  на капитал при по-облекчени условия в сравнение с регулирания пазар, като в същото време им предостави сходни предимства на тези на публичните компании. Пазар BEAM се явява и междинно звено по пътя на една компания към същинското листване на Основния пазар на "Българска фондова борса".

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че държавата беше достатъчно подготвена за първия по-сериозен сняг?

Подкаст