ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Вече не носим наказателна отговорност, ако обидим министър

Бойко Борисов с Цвета Караянчева

Министерство на правосъдието предложи нови изменения в Наказателния кодекс (НК). Те предвиждат освобождаване от наказателна отговорност и налагане на административно наказание, когато обект на обида или клевета е орган на властта, например премиер, министър или негов заместник.

Проектът предвижда също намаляване на размера на глобите при обида и клевета, както и отмяна на по-тежко наказуемия състав, когато те са насочени към длъжностни лица.

Промените са мотивирани от редица осъдителни решения на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) срещу България, установяващи нарушения на свободата на изразяването на мнения, регламентирана в Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи (ЕКПЧ).

Извън това в Националния план за възстановяване и устойчивост е предвидено влизане в сила на изменения в правната рамка, свързана със защита на лицата, които подават сигнали за нарушения на законодателството. Измененията включват и промени в Наказателния кодекс, свързани с престъпленията обида и клевета, които да осигурят съответствие с Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи на Съвета на Европа и решенията на Европейския съд за правата на човека.

През последните години в България се наблюдава и друга негативна тенденция във връзка с правната уредба и прилагането на института на клеветата. Тя се изразява в нарастващия брой частни наказателни дела за клевета срещу граждани, заведени от длъжностни лица, след подадени жалби и сигнали срещу тях.

В тази връзка се предлагат изменения в Наказателния кодекс, които да дават възможност гражданите да могат да бъдат освобождавани от наказателна отговорност при обида и клевета срещу орган на властта.

С измененията ще се премахнат и долните граници на глобите, които в момента са съответно 1000 и 3000 лева.

Намаляват се долните граници на глобите – съответно на петстотин и хиляда лева. Така от една страна се защитава свободата на изразяване на мнение от страна на журналисти и други обществени фигури, като се ограничава възможността за налагане на санкции, които са прекомерни и непропорционални.

Премахва се квалифицираният състав по отношение на престъплението „обида“, който е приложим и по отношение на престъплението „клевета“. По този начин националното законодателство се хармонизира с изискванията на установеното в практиката на ЕСПЧ правило, че длъжностните лица могат да бъдат обект на обществена критика в по-широк обхват във връзка с изпълняваните от тях обществени функции.

Борислава Кирилова

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че избори 2 в 1 са добра алтернатива за страната?

Подкаст