ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Правителството увеличи дълга със 149.95 млн. лева

Министерство на финансите сграда

Българската народна банка проведе аукцион за продажба на държавни ценни книжа, част от емисия № BG 20 300 22 219/28.09.2022 г. (пет години и шест месеца) с падеж 28 март 2028 г., при условия, определени от Министерството на финансите.

То предложи за продажба съкровищни облигации от тази емисия в размер на 200 000 000 лв. и лихвен процент 3.20% годишно, уточниха от БНБ. Лихвите се изплащат на всеки шест месеца, считано от датата на емисията, като последното плащане се извършва заедно с изплащането на номиналната стойност на емисията.

До участие в аукциона бяха допуснати поръчки със съвкупна номинална стойност 203 850 000 лв., в т.ч. несъстезателни поръчки със съвкупна номинална стойност 21 000 000 лева. Постигнатият коефициент на покритие е 1.02. Средната цена на допуснатите до участие в аукциона поръчки е 94.65 лв. на 100 лв. номинал.

Съгласно взетото от Министерството на финансите решение, бяха одобрени поръчки в размер на 149 950 000 лв. номинална стойност, в т.ч. несъстезателни поръчки в размер на 21 000 000 лв, при среднопретеглена цена от 95.69 лева на 100 лв. номинал и годишна доходност от 4.13 на сто.

Отчетеният спред спрямо аналогичните германски федерални облигации е в размер на 223 базисни точки, обявиха от Министерството на финансите.

В аукциона участваха 9 първични дилъри на държавни ценни книжа. Най-голямо количество ДЦК на аукциона придобиха банките – 81.3 на сто от предложените книжа, следвани от пенсионни фондове – с 9.3% дял, застрахователни дружества – с 6.7 на сто, гаранционните фондове – с 2%, и инвестиционни посредници – с 0.7 процента.

Министерството на финансите ще предлага за продажба допълнителни количества от емисията на аукционен принцип.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

This poll is no longer accepting votes

Как ще приключат протестите на земеделските производители?

Подкаст