ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Бизнесът не търси заеми въпреки по-ниските лихви

кредит

Основният лихвен процент (ОЛП) през август е останал 0.00 процента, обявиха от БНБ. През осмия месец индексът ЛЕОНИА Плюс се увеличава с 0.50 процентни пункта до минус 0.08 на сто. Това е справочен индекс на сключените и изпълнените сделки за предоставяне на необезпечени овърнайт-депозити в левове на междубанковия пазар в България.

Бизнесът вече намира заеми и на по-ниски лихви.

Фирмите обаче остават предпазливи на фона на неясната икономическа ситуация.

През август средният лихвен процент по кредитите за нефинансовите предприятия в размер до 1 млн. евро, договорени в левове, намалява до 2.87 на сто, а по тези над 1 млн. евро падна до 2.22 на сто.

Числата показват, че лихвата по заемите до 1 млн. евро, договорени в евро, нараства до 2.66 на сто, докато по кредитите над 1 млн. евро има понижение и вече се отпускат при 2.08 процента.

През август средният лихвен процент по овърдрафта в левове се повишава с 0.01 пр. п. до 2.34%, а по овърдрафта в евро – с 0.14 пр. п. до 1.93 на сто. 

Свиването на лихвата не повиши интереса към теглене на нови кредити. Обемът на новия бизнес по заемите до 1 млн. евро, договорени в левове, се понижава с 33.4 млн. лв. до 377.3 млн. лв., а по кредитите над 1 млн. евро – с около една трета до 540.6 млн. лева.

И при размера на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране в левове се наблюдава намаление – с 37 на сто до 282.3 млн. лева.

Обемът на новия бизнес по кредитите до 1 млн. евро, договорени в евро, се свива с около една трета до 52.4 млн. лева. А заемите над 1 млн. евро намаляват със 110.8 млн. лв. до 727 млн. лева.

Намалял е и интересът към предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране в евро. По този показател се наблюдава намаление с 37.8% до 381.9 млн. лева. 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че избори 2 в 1 са добра алтернатива за страната?

Подкаст