ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Ръст на продажбите и разходите на „ЕМКА“ през третото тримесечие

eвро

Севлиевската фирма „ЕМКА“ АД продължава да увеличава продажбите и печалбата от началото на годината. В края на септември обаче се отчита забавяне през третото тримесечие в сравнение с периода между април и юни.

Заедно с това от компанията съобщават и за силно увеличение на разходите за суровини, енергия и персонал.

В края на септември продажбите на фирмата от Севлиево са на обща стойност 124.57 млн. лева при 103.02 млн. лева година по-рано. Общите приходи между юли и септември са за 124.72 млн. лева в сравнение със 103.14 млн. лева за същия период на миналата година. Основен принос имат паричните постъпления от износ на продукция, които над два пъти надвишават продажбите в България.

Същевременно разходите на „ЕМКА“ се увеличават към 30 септември до 114,529 млн. лева от 96,91 млн. лева година по-рано, или с малко над 18% на годишна база.

Числата в счетоводния баланс на производителят на изолирани и намотъчни проводници от Севлиево обаче показват ръст от 18.65% на разходите за материали, които са на стойност 103.76 млн. лева. За персонала (заплати и осигуровки) са похарчени 6.25 млн. лева при 5.69 млн. лева година по-рано.

Печалбата на „ЕМКА“ към края на септември е 10.19 млн. лева при 6.23 млн. лева за същия период на миналата година.

През третото тримесечие предприятието продължава инвестициите в ново оборудване. „ЕМКА“ е сключила договор с фирма за проектиране, изграждане и поддръжка на фотоволтаична инсталация на територията на завода в Севлиево.

Рискове

Секторният риск за "Емка" е свързан с развитието на отрасъла "Електротехническа проомишленост", в който предприятието работи. Той се характеризира със сложност на производствените технологии и висок темп на технологични промени.

През последните години "Емка" пази позициите си на водещ производител на кабели и проводници, като се разработват нови продукти и се залага на съвременно технологично оборудване на производството. .

„ЕМКА“ има задължения по обслужване на кредити в банки, задължения към доставчици и по предоставени аванси, а краткосрочните вземания са по извършени продажби. Фирмата обаче запазва възможностите си за събиране на вземанията и за обслужване на текущите залъжения.

Акционерният капитал е разпределен между "Индустриален капитал холдинг", който е с дял от 33.12%, "КЕМП" АД е с 37.37%, а ЗУПФ "Алианц България" – с 6.93% от книжата с право на глас. Останалите книжа се държат от по-малки инвеститори.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

This poll is no longer accepting votes

Как ще гласувате на предстоящия местен вот на 29 октомври - с машина или на хартия?

Подкаст