До 14 ноември се приемат заявления за финансова помощ за отопление

Агенция за социално подпомагане

От днес до 14 ноември социалните служби приемат заявленията за допълнителна еднократна финансова подкрепа за отопление от 400 лева. Право на средствата имат хора и семейства, които не са кандидатствали за целева помощ за отопление и тези, които са получили отказ поради надвишаване на доходния критерии с до 40 лева включително или не са имали пълни 6 месеца регистрация като безработни.

За получилите откази, които отговарят на тези условия, ново заявление не се подава, а средствата, които компенсират нарасналите цени на енергоизточниците, ще се предоставят служебно.

Заявленията се подават на място в социалните служби, чрез лицензиран пощенски оператор или на електронната поща на съответната дирекция, кандидатства се по настоящ адрес. Към заявлението се прилагат документи за доходи от заплати, хонорари, от услуги с личен труд, стипендии. При необходимост могат да се изискват и други документи.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

This poll is no longer accepting votes

Смятате ли, че масовите назначения без конкурс в бордовете на държавните фирми трябва да продължават?

Подкаст