ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

С 4.9% повече разходи за научноизследователска дейност

научно изследване

През 2021 г. разходите за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) са 1 074 000 000 лв., което е с 4.9% повече в сравнение с предходната година. Запазва се тенденцията на ежегодно нарастване на разходите за НИРД през периода 2017 – 2021 година.

Научноизследователската и развойна дейност се финансира от държавния бюджет, бизнеса, други национални източници и от чужбина. През 2021 г. най-голям е делът на чуждестранните източници на средства за осъществяване на НИРД – 40.1 процента. Сектор „Предприятия“ финансира 32.9% от общите разходи, а държавният бюджет – 26.1 процента.

Сектор „Предприятия“ е най-големият от четирите институционални сектора, в които се осъществява НИРД, с дял от 65.8% от общите разходи през 2021 година. Следва сектор „Държавно управление“, чиито научни институти и организации формират 27.1% от общите разходи за НИРД. Направените разходи за наука от висшите училища и университетските болници възлизат на 6.5%, а от нетърговските организации – на 0.6% от всички разходи.

В структурата на разходите за НИРД по области на науката през 2021 г., най-голям относителен дял имат разходите в областта на техническите науки – 51.5%, или 553 200 000 лева. Следвани от медицинските и здравни науки с дял от 19.2%, или 206 700 000 лева. И естествените науки – 17.4%, или 187 000 000 лева.

През 2021 г. персоналът, зает с научноизследователска и развойна дейност, е 25 122 души, което е с 3.7% по-малко в сравнение с предходната година. Делът на жените от общия персонал, зает с НИРД, е 47.5 процента. Броят на изследователите в еквивалент на пълна заетост е 16 230 души, което е с 2.8% по-малко спрямо 2020 година.  

Основната част от заетите с НИРД през 2021 г. е съсредоточена във фирмите и научните институти от сектор „Предприятия“ – 52% от общия персонал. В организациите и институциите от сектор „Държавно управление“научна дейност осъществяват 8 148 души, което съставлява 32.4% от общия персонал.

В сектор „Висше образование“ 3 794 души са ангажирани с провеждането на научни изследвания и разработки, като относителният им дял е 15.1 процента. 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Как ще гласувате на предстоящия местен вот на 29 октомври - с машина или на хартия?

Подкаст