Театърът в Плевен ще си чака ремонта – там живеят в 2015 година

Драматично-куклен театър "Иван Радоев" – Плевен

Министърът на културата проф. Велислав Минеков даде отговор на въпроса на депутатите Иван Христанов и Иван Манев от „Продължаваме промяната“, който те му зададоха по време на петъчния парламентарен контрол, на 4 ноември. Поради големия обществен интерес днес, 7 ноември, проф. Минеков го публикува на сайта на ведомството си.

Въпросът е какви действия предприема Министерството на културата и ръководството на Драматичен-куклен театър "Иван Радоев" – Плевен за извършването на необходимите ремонтни дейности. Двамата народни избраници настояват служебният министър да уточни какво е свършено до момента и какви са предстоящите стъпки от процеса.

Минеков започва отдалеч – първо посочва, че 9 февруари 2022 г. в Министерството на културата е внесено писмо от Васил Василев, директор на Драматично-кукления театър "Иван Радоев" – Плевен. В заявлението се иска отпускане на средства за извършване на основен ремонт и преустройство на сградата на театъра на обща стойност от 4 771 040 лв. с ДДС.

След преглед на постъпилите заявления от второстепенните разпоредители с бюджет по бюджета на Министерство на културата за осигуряване на средства за капиталови разходи, Министерство на културата е одобрило средства за разходи на стойност поисканата сума. Уведомен бил и Васил Всилев. Оттук нататък следвало в Плевен театърът да предприеме действия за провеждането на процедурата по Закона за обществените поръчки (ЗОП) за избор на изпълнителя на строителните дейности.

В хода на подготовката на процедурата за възлагането на обществената поръчка за извършването на строително-монтажните работи (СМР), ръководството на Драматично-кукления театър „Иван Радоев“ установило, че заявените средства за разходи са съгласно изготвен технически проект от месец септември 2015 година.

След извършен преглед и анализ на строителната документация е установено, че изпълнението на ремонтните дейности в обхвата на издаденото Разрешение за строеж, не може да бъде извършено в рамките на одобрената от страна на Министерство на културата сума. Причината – съществено увеличение на цените на строителните материали в периода от 2015 г. до 2022 година. 

Паралелно с това, от датата на одобрението на техническия проект до настоящия момент са изминали почти седем години, което налага и преглед на предвидените строителни и специализирани материали по отношение на техните технически характеристики, включително енергоспестяване.

Към настоящия момент не е извършена цялостна актуализация на проекта и на количествено-стойностните сметки от страна на проектантите, изготвили техническия проект през 2015 година. Всичко това отнема време и значително забавя предприемането на действия за обявяване на процедурите по реда на ЗОП.

След проведени огледи на сградата се установява, че се налага и препроектиране, с цел по-ефективно усвояване на пространствата, изграждане на допълнителна постройка, както и промяна на част от предвидените в проекта материали. По предварителни данни от страна на проектантския екип цялостното изпълнение на всички предвидени дейности, включително изграждане на допълнителна постройка ще струва около 9 000 000 лева без ДДС.

Какво следва оттук нататък?

Съгласно утвърдените от министъра на културата Вътрешни правила, преди да бъдат осигурени необходимите средства за извършването на основния ремонт и преустройството на сградата, трябва първо окончателно да се одобри актуализираният технически проект, разрешението за строеж и сключените договори за избор на изпълнител на строителните и монтажни работи, на строителния и авторски надзор, на инвеститорския контрол.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че има политически натиск върху съдебната ни система?

Подкаст