ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Мерките за подкрепа да не влияят на устойчивостта на публичните финанси

Министрърът на финансите Росица Велкова и министърът на финансите на Гърция Христос Стайкурас по време на ЕКОФИН

Съветът на ЕС по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН) проведе редовното си заседание в Брюксел. Финансовите министри на 27–те обсъдиха икономическите и финансови последици от войната в Украйна, изпълнението на Механизма за възстановяване и устойчивост, годишния доклад на Европейския фискален съвет и приетия през август тази година в САЩ Закон за намаляване на инфлацията.

Фокус на дискусията на министрите беше допълнителното фискално бреме, което войната в Украйна и нейните последици причиняват. Обсъдени са и мерките за подкрепа, които правителствата предоставят на домакинствата и предприятията, като мнението е, че те трябва да бъдат добре насочени и не могат да останат в сила твърде дълго, като се има предвид необходимостта да се гарантира устойчивостта на публичните финанси.

Съветът дискутира Директива 1999/62/EC (Евровинетка) по отношение на някои разпоредби на

данъчното облагане на моторни превозни средства.

Целта на Комисията е да се насърчат държавите членки да прилагат принципите „замърсителят плаща“ и „потребителят плаща“. Министър Велкова заяви, че България настоява в директивата да има текст, според който възможността за нулеви ставки няма да се прилага у нас. Предвид разликата между данък и такса, различните им цели и факта, че приходите от данъци и такси се разпределят в различни бюджети (държавен и общински), както и потенциалното нарушаване на конкурентоспособността на вътрешния пазар, ако такъв текст не бъде включен, на този етап България не може да подкрепи компромиса на Председателството.

Съветът ЕКОФИН одобри пакета от

законодателни предложения за надзор върху банките и тяхната дейност,

въвеждащ стандарта за капиталови изисквания Базел III и проекта на заключения на Съвета относно европейската статистика.

В рамките на работното си посещение в Брюксел министърът на финансите Росица Велкова проведе двустранна среща с министъра на финансите на Гърция Христос Стайкурас. Министър Велкова запозна гръцкия си колега за приетото с конституционно мнозинство решение на парламента от 27 октомври 2022 г., с което възложи на българското правителство да ускори преговорите с европейските институции и държавите-членки от еврозоната и

техническата подготовка за въвеждане на еврото,

за да се спази целевата дата 1 януари 2024 година. Двамата министри обсъдиха и други въпроси от взаимен интерес, сред които обмен на опит в областта на подоходното облагане с оглед на целеви мерки за подкрепа на граждани с ниски доходи и съвместни мерки за противодействие на избягването на плащане на данъци.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че служебното правителство свърши добре работата си?

Подкаст