ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Ръст в приходите донесе печалба на “София Хотел Балкан”

Хотел Балкан

През трето тримесечие влияние върху резултатите във финансовия отчет на "София Хотел Балкан" АД, което управлява едноименния хотел в столицата, оказваха динамичните пазарни условия след отхлабване на мерките във връзка с разпространението на коронавирус (COVID-19). Все още обаче е трудно да се прогнозира кога и с какъв темп туристическият сектор ще се възстанови изцяло от кризата, отбелязват от фирмата. Прогнозите като цяло са много по-оптимистични спрямо миналите тримесечия. В България извънредното положение е отменено от 1 април.

В края на септември е отчетено удвояване на приходите общо (включително от финансиране), като те са в размер на 11.84 млн. лв. при 5.51 млн. лв. година по-рано. Най-много са паричните постъпления от нощувки, следвани от тези от хранене и след това от приходите от наеми. При приходите от основна дейност спрямо същия период на 2021 г., увеличение има по всички направления. 

През миналата година ниските нива на приходите от основна дейност и по-точно при нощувките и от хранене са основно заради безпрецедентната по своята същност бизнес среда, в която работи дружеството заради COVID-19. То остава и в края на третото тримесечие назад от нивата на приходите, реализирани през 2019 г. и първите месеци на 2020-а, преди началото на пандемията у нас.

Общата сума на разходите към края на септември е в размер на 11.84 млн.лв. при 7.71 млн. лв. преди година. Като цяло разходите за дейността бележат значително увеличение спрямо същия период на миналата година. Това се дължи, от една страна, на значителното повишение на разходите в резултат на световната инфлация, както и силно завишените разходи за електроенергия. Но и, от друга страна, във връзка в подема на приходите за осъществяването, на които са направени съответните присъщи разходи.

В крайна сметка финансовият резултат на дружеството към края на третото тримесечие е печалба в размер на 3 хил. лева. Година по-рано то беше на загуба от 2.20 млн. лева. Това обръщане на финансовия резултат е следствие на отмяната на силно рестриктивните мерки налагани в период от март 2020 г. до края на март 2022 г., наложени от COVID-19 обстановката в страната и чужбина, отбелязват от фирмата.

Рискове

На фона на световна икономическа обстановка, както и политическите събития от страната и региона, които значително оказват влияние на търсенето и потреблението на луксозни стоки, все по-силно се усеща увеличаването на конкуренцията между петзвездните хотели на пазара. Дружеството, както и конкурентите му, се борят за запазване на пазарния си дял и търсене на нови клиенти. Тенденцията продължава да е за завладяване на част от пазарния дял на четиризвездните хотели. Този сегмент се засилва като конкурентен фактор и от навлизането на пазара на нови международни вериги и проактивната маркетингова и ценова политика, която демонстрират. С цел минимизиране на този риск "София Хотел Балкан" работи в посока на разнообразяване и обновяване структурата на предлагания продукт. Успоредно с това се проучват пазарни ниши и други дейности, водещи до обновление на продукта и повишаване качеството на предлаганите услуги.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че служебното правителство свърши добре работата си?

Подкаст