Австралия ще преговаря за данъчно споразумение с България

Пари

Министерството на финансите на Австралия е съобщило, че възнамерява да разшири мрежата от двустранни данъчни споразумения на страната, като започне преговори с още седем страни, включително България. Планирани са преговори с България, Колумбия, Хърватия, Кипър, Естония, Латвия и Литва. 

Тези страни се включват в текущата програма, която вече обхваща Португалия, Словения, Гърция и Люксембург, както и Исландия, която подписа данъчно споразумение с Австралия на 12 октомври 2022 година. С тези споразумения ще се осигури по-голяма данъчна сигурност за бизнеса, което ще насърчи засилването на икономическата интеграция чрез чуждестранни инвестиции и търговия. 

България се стреми да развива търговско-икономическите отношения с Австралия, която е една от най-мощните икономики в Азиатско-тихоокеанския регион. След приемането на страната ни за пълноправен член на ЕС възможностите за разширяване на двустранното сътрудничество нарастват в условията на активното партньорство между съюза и Австралия, като позитивна роля в това отношение играе и значителната българска общност в страната.

Няколко са основните рестриктивни фактори, възпрепятстващи устойчивото развитие на търговията със стоки и услуги между България и Австралия. Това е сравнително малкият пазар у нас за възможностите и капацитета на австралийския износ, който в преобладаващата си част се състои от суровини (след встъпването на България в ЕС този фактор играе все по-малка роля). Освен това отсъстват свободни пазарни ниши в Австралия, ограничен е ресурсът за активна рекламна и промоционална дейност за българските стоки и услуги на австралийския пазар, предпочитанията и ориентацията на българския бизнес към пазарите на ЕС и други.

През миналата година стокообменът с Австралия възлезе на 173.5.д млн. щ. дол. с ръст от 39.1% спрямо 2020-а. Износът ни е за 47.3 млн. щ.д. със спад от 8.1 на сто. Вносът от Австралия е на стойност 126.2 млн. щ.дол,и с ръст от близо 72.4 на сто. По-високият импорт се дължи главно на увеличените обми медни руди и техните концентрати; семена от репица или рапида, пепели и отпадъци (различни от получените при производството на желязо или стомана), съдържащи метал или съединения на метали, вълни и други.

Привлечените австралийски инвестиции в България са основно в минодобивната промишленост, преработката на селскостопански продукти, търговията с недвижими имоти, консултантската дейност, търсенето и проучването на природни ресурси.

Допълнителен импулс за активизиране на двустранните икономически отношения се очаква да даде сформираният през февруари 2018 г. Българо-австралийски бизнес съвет (BABC), който е неправителствена организация със седалище в София, имаща за цел да подпомага установяването на преки бизнес контакти между български и австралийски и новозеландски компании.

Предвид голямата географска отдалеченост на двете страни туристическият поток и в двете направления не е особено активен. Същевременно Австралия остава извън „топ 50“ на туристическите дестинации за българи.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

PODCAST

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *