Вписано е увеличението на капитала на “Тексим Банк”

тексимбанк

В Търговския регистър е вписано изменение в Устава на „Тексим Банк“ АД, съобщиха от кредитната институция.

Промяната е свързана с увеличението на капитала на банката от 27 995 036 лева на 29 995 036 лева. Това стана чрез издаване на нови 2 000 000 броя обикновени, поименни, безналични акции, с право на глас с номинална стойност 1 лев всяка след конвертиране на 5000 броя обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми, необезпечени, лихвоносни, конвертируеми корпоративни облигации с ISIN код BG2100007207 и с номинална стойност 1000 лева всяка. Капиталът е внесен изцяло.

Решението за промяна в капитала беше взето от Управителния съвет на ТБ “Тексим Банк” АД, с одобрението на Надзорния съвет.

Капиталът на кредитната институция е разпределен в 29 995 036 безналични акции всяка с номинална стойност от по 1 лев.

“Тексим Банк” АД е най-старата частна банка от сега действащите в България – учредена е през 1992 г. от повече от 4000 акционери. Тя притежава универсален лиценз за извършване на всички видове банкови сделки в страната и в чужбина и е лицензиран инвестиционен посредник. 

“Тексим Банк” е публично дружество, чиито акции се търгуват на “Българска фондова борса”. За последно сделки с книжата й е имало на 27 януари като цената им е била 3.40 лева всяка една, което пък оценява банката на 95 183 122 лева пазарна капитализация. 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

PODCAST