ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

В Русе приемат документи за обследване на сградите до 28 март

До 28 март е срокът, в който служителите на Община Русе ще приемат документи във връзка със започналата кампания на администрацията за подпомагане на кандидатстващите за безвъзмездно саниране. Средствата за тези заеми за издаването на технически паспорти, енергийните обследвания и архитектурните заснемания на блоковете, които ще кандидатстват по програмата, са осигурени от собствения бюджет на Община Русе. Размерът им е до 1 милион лева, уточняват от местната власт.

При одобрено проектно предложение, предоставените средства ще се възстановяват от полученото финансиране по процедура “Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап I”(Процедурата) по Национален план за възстановяване и устойчивост на България. В случай че кандидатстващата сграда не бъде одобрена за финансиране по горепосочената процедура, получените средства следва да бъдат върнати на Община Русе в срок до 12 месеца от влизане в сила на решението за отказ от финансиране по процедурата.

За отпускане на заем от Община Русе ще бъдат одобрени сдружения на собствениците на многофамилни жилищни сгради, които отговарят на няколко условия.

Първо, собствениците на повече от 95% от идеални части от общите части на етажна собственост, които членуват в Сдружение на собствениците на многофамилни жилищни сгради и да са подкрепили изпълнението на проекта при гласуването на общото събрание. Второ, Сдружението на собствениците да кандидатства по процедурата с цяла сграда, а не с отделна блок-секция или група от блок-секции. Трето, 100% от собствениците в етажната собственост да са подписали Декларации за готовност за осигуряване на достъп до самостоятелните им обекти. И четвърто, Сдружението на собствениците на многофамилни жилищни сгради да представи в Община Русе оферта или сключен договор с лицензирано дружество за извършване на необходимите дейности по обследване на сградата.

Сдруженията на собствениците, желаещи да се включат със собствени средства в процедурата “Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I” на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, могат да го направят до 10 май. 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

This poll is no longer accepting votes

Смятате ли, че има политически натиск върху съдебната ни система?

Подкаст