От ХЕС предвиждат по 0.33 лв. брутен дивидент за 2022 г.

“Хидравлични елементи и системи” АД (ХЕС) ще разпредели по-голям дивидент за 2022 г. в сравнение с изплатения за 2021-а и 2020-а. Това се вижда от поканата за свикване на общо събрание на акционерите в дружеството, което ще се състои на 30 май в Ямбол. Компанията приключи 2022 г. с нетна печалба от почти 9.6 млн. лева, като на годишна база това означава увеличение с над 25 процента.

Мениджърите на водещия производител на бутални, телескопични и плунжерни хидравлични цилиндри в Източна Европа предлагат сума в размер на 6 003 938.16 лв. да се задели за акционерите на компанията от Ямбол. Предвижда се изплащане на брутен дивидент на акция от по 0.33 лева при 0.31 лева за 2021-а и 0.26 лева за 2020-а. Изплащането ще започне на 20 юли като ще продължи шест месеца. Сумите ще се получават чрез “Централен депозитар” АД и “Интернешънъл асет банк” АД, клон Ямбол.

Предвижда се и изплащането на сума, представляваща по 2.5 процента от печалбата за 2022 г., на всеки член на съвета на директорите под формата на тантиеми. Това означава по 240 000 лева.

Остатъкът от нетната печалба ще се отнесе във фонд “Неразпределена печалба”, става ясно от документите за общото събрание.

Преди това обаче акционерите ще трябва да одобрят доклада на мениджърите за дейността на дружеството и да приемат одитирания годишен финансов отчет за 2022 година.

В дневния ред е и точката за овобождаване на членовете на съвета на директорите от отговорност за дейността им през миналата година.

Сделки с акции на това дружество на БФБ, които дават право на дивидент, могат да се сключват до 12 май.

Основни акционери в дружеството са “Стара планина холд” АД с дял от 64.53 процента от капитала, Пенсионните фондове на “Алианц България” АД с 11.82 на сто и “Славяна” АД – с 8.28 на сто. Свободно търгуваните на фондовата борса книжа са над 3.6 милиона или 20.20 процента от акциите с право на глас. 

От началото на тази година цените на книжата на ямболското дружество вървят нагоре и вече се търгуват по 6.70 лева всяка една, а това означава пазарна капитализация от 121 898 138 лева.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Как смятате, промените по бул. "Витоша" и бул."Патриарх Евтимий" ще подобрят ли организацията на движението в центъра на София?

Подкаст