Община Стара Загора приключва 2022 г. с минимален размер просрочени задължения

Пари

Бюджетът на Община Стара Загора през миналата година е бил в размер на малко над 237 млн. лева. Това стана ясно по време на общественото обсъждане на касовото изпълнение на бюджета и средствата от европейските фондове през 2022 година. Общата стойност на изразходваните средства възлизат на 201.54 млн. лева.

По-голямата част от приходите в общинския бюджет са били от държавно делегирани дейности и са около 139 млн. лева. Останалата част от паричните средства – малко над 98 млн. лева, са от собствени приходи, отбеляза директорът на Дирекция “Финанси, бюджет и счетоводни дейности” на Община Стара Загора Цанка Ганева.

При изпълнение на бюджета през миналата година и във връзка с пандемията от  COVID 19, с решения на Общински съвет са прилагани мерки за подкрепа на бизнеса и гражданите. Сред тях бяха изменения в Наредбата за определяне е администриране  на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора. Частично са били освободени от заплащане на такси ползвателите на общински терени за разполагане на временни преместваеми обекти и маси за консумация.

Мерките, насочени към подкрепа на местната икономика и облекчаване на бизнеса и гражданите, както и въведените рестрикции чрез  заповедите на министъра на здравеопазването за дейността на културните институти, са намалили нивото на изпълнение на приходите по бюджета за годината. „Въпреки тази трудна ситуация, Община Стара Загора е приключила финансовата година с минимален размер просрочени задължения, уточня Цанка Ганева.

Община Стара Загора е приключила финансовата година с 380 641 лева просрочени задължения, представляващи 0.19% от отчетените през миналата година разходи, при допустим праг от 5 на сто от отчетените за последната година разходи на Общината, съгласно Закона за публичните финанси.

Равнището на събираемостта на данъка върху недвижимите имоти е 86.32 на сто, а на данъка върху превозните средства – 78.89 на сто.

Кредитният рейтинг на Община Стара Загора, изпратен в края на годината от Международната рейтингова агенция „Стандарт енд Пуърс“ е препотвърден и остава ВВВ – стабилна перспектива.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Кое ви кара да гласувате за конкретна партия или коалиция?

Подкаст