Благодарение на използваните от Фонда на фондовете финансови инструменти БВП се е увеличил с 2.8%, обяви Бисер Петков

Бисер Петков

С 2.8% се е увеличил БВП благодарение на използваните финансови инструменти от страна на Фонда на фондовете. Това обяви председателят на Управителния съвет на Фонда – Бисер Петков по време на своеобразния отчет на организацията му за програмния период 2014 – 2020 година.

Това стана днес (20 май) в Аулата на Софийския университет, където в началото участниците бяха приветствани от заместник-министъра на иновациите Красимир Якимов, а накрая финансови посредници разказаха за съвместната си дейност в Фонда.

Бисер Петков имаше за задача да представи макроикономическите измерения на дейността на Фонда на фондовете, като говори за ползите и приноса на финансовите инструменти през изминалия програмен период – 2014 – 2020-а за българската икономика.

Той обясни, че управляващите органи били възложили на Фонда седем мандати, като те били изпълнени чрез структуриране на 15 финансови инструменти, зад които стоели сключени споразумения с над 20 финансови посредници – банки, микрофинансиращи институции и фонд мениджъри. В крайна сметка като публичен и частен ресурс били привлечени над 2 млрд. лева.

Петков подчерта предимствата на подкрепата, когато тя се предоставя чрез финансови инструменти. По думите му тази подкрепа на практика има стимулиращ и дисциплиниращ ефект върху крайните получатели, които са стимулирани да развият жизнеспособни проекти, защото средствата трябва да бъдат възстановени. На следващо място като положителен елемент Петков обърна внимание на револвиращия ефект, който имат финансовите инструменти и по този начин гарантират една дългосрочна устойчивост на подкрепата.

Накрая той отбеляза като плюс и така наречения ефект на лоста – т.е. когато привличаш и публичен ресурс, и един изключителен обем частни ресурси, то ефектът им се мултиплицира.

Петков представи хронология на развитията във Фонда на фондовете през последните осем години – през 2015 г. се създава Фонд мениждър на финансови инструменти в България.

След значителна подготвителна работа е подписано първото споразумение за финансиране с управляващия орган на оперативна програма – Развитие на човешките ресурси”.

Следва структурирането на финансови инструменти и подписването на оперативни споразумения с различните посредници – първият изпълнява дългов финансов инструмент; вторият – дялов финансов инструмент. Следва пандемията от COVID-19, която налага предоговаряне на част от средствата и насочване на подкрепата в посока на смекчаване на последствията от нея. Съответно това означава усилена работа по инвестиране на ресурса и неговото усвояване оглед на приключване на периода на допустимост в края на 2023 година.

Преди това – през първата половина на 2023 г. – вече се работи активно по новия програмен период, като са подписани три споразумения за финансиране с управляващия орган.

Основните резулатите – с над 2 млрд. лева са подкрепени 3540 крайни получатели, като част от ресурса вече се възстановява и са погасени 31 млн. лева.

Освен това е изграден капацитет за изпълнение на финансовите инструменти – в същото време ние държим ръката си на пулса на пазара, държим и обратната връзка от нашите партньори и регулярно провеждаме проучвания на удовлетвореността, като се радваме, че тези проучвания сочат, че тя е 8.3 по скала с 10 степени.

Петков се похвали, че Фондът на фондовете е получил и международно призвание, като той е успял да постигне сходен времеви интервал при обявяване на процедурата по избор на фонд мениджъри.

Петков направи и сравнителен анализ на база данните – по отношение на договорения публичен ресурс и подкрепените крайни получатели за програмния период 2014 – 2020 и за предходния 2007 – 2013 година. Именно по JEREMIE и по JESSICA парите нарастват в пъти по отношение както на договорения публичен ресурс, така и на броя на подкрепените получатели. В крайна сметка публичният ресурс за финансови инструменти вече е два пъти повече от предходния период.

За да се види това ясно, Петков препоръча да се използва модела за симулации – СИВИЛА – с него по-лесно може да се оцени въздействието на европейските средства и по-конкретно на финансовите инструменти.

Той отчете, че за периода от 2019 г. до 2023 г. финансовите инструменти имат значителен ефект върху частните инвестиции, които за периода от 2019 до края на 2023 г. те кумулативно нарастват с 7.6%, което измерено в числа е най-значителното влияние, което моделът регистрира като ефект от изпълнението на финансовите инструменти. Не на последно място заетостта се увеличава с 2.4%, а безработицата намалява с 2.6 процента. Освен това и вносът на стоки и услуги за страната ни, която разчита на суровини, е нараснал с 2.5% в сравнение с един хипотетичен вариант без финансови инструменти.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Ще успее ли ГЕРБ да състави правителство с първия мандат?

Подкаст