ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Дружества

Migration Image

Балканкар – Заря АД реализира печалба за третото тримесечие от 61 хил. лева. Приходите му в края на периода са 6.353 млн. лв. – с 21.01% повече спрямо края на септември миналата година. Общите разходи за дейността също са с 5.46% повече.

nbsp;

Ямболската фирма Хидравлични елементи и системи АД отчете продажби за 3.076 млн. лв. през септември тази година. С натрупване от началото на годината паричните й приходи са 28.114 млн. лв., но намаляват с 8.91% спрямо деветмесечието на 2011 година. Брутната печалба на ХЕС с натрупване от началото на годината е 2.358 млн. лева.

nbsp;

Туристическото дружество Приморско клуб ЕАД е реализирало печалба от 522 хил. лв. в края на третото тримесечие на тази година. Общите приходи на фирмата в края на септември са 3.677 млн. лв. срещу 3155 млн. лв. разходи.

nbsp;

Производителят на акумулатори Елхим Искра АД обяви приходи от продажби за септември в размер на 2.249 млн. лева. С натрупване от началото на годината те са 22.567 млн. лева. Брутната печалба (преди облагане с данъци) за септември е 119 хил. лв., а за деветте месеца – 1.532 млн. лева.

nbsp;

Производителят на детски храни Слънчо АД – Свищов, приключи третото тримесечие на тази година с печалба от 804 хил. лева. Общите му приходи са 3.227 млн. лв., което е със 7.82% повече на годишна база. Нетните приходи от продажби формират 97.58% от всички парични постъпления. Спрямо третото тримесечие на 2011-а те се увеличават с 8.06 на сто.

nbsp;

Фирмата за производство на отоплителни уреди Корадо – България АД се отчете с печалба от 369 хил. лв. за третото тримесечие. Общите приходи нарастват със 17.33% до15.455 млн. лева. Разходите за дейността също нарастват – 31.87% спрямо същия период на миналата година.

nbsp;

Зенит имоти АДСИЦ е реализирало печалба за третото тримесечие на тази година от 7 хил. лева. Общите му приходи в края на септември са 31 хил. лв., като намаляват с 6.06% спрямо същия период година по-рано. Разходите му обаче нарастват с 9.09 процента.

nbsp;

Ямболският производител на млечни продукти Кабиле – ЛБ АД отчете загуба за третото тримесечие на тази година в размер на 13 хил. лева. Общите му приходи са намалели с 60.87% на годишна база – до 27 хил. лева. Заедно с това и разходите за дейността й отчитат спад – от 25.93 на сто.

nbsp;

ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ приключи деветте месеца на годината с печалба от 2.343 млн. лева. Приходите от дейността му са 22.9 млн. лв. и намаляват с 13% спрямо същия период на миналата година. Общо 20.856 млн. лв. от тях са от продажби на апартаменти в комплексите Санта Марина в Созопол, Св. Иван Рилски в Банско и Марина Хил в град Черноморец. Другите приходи на дружеството се формират от приходи от наем на инвестиционни имоти.

nbsp;

Фирмата Исперих – БТ АД е реализирала загуба за третото тримесечие от 161 хил. лева. Приходите й от дейността са 55 хил. лв. и намаляват с 98.38% спрямо същия период на миналата година. Общите разходи пък са спаднали с 95.15 процента.

nbsp;

Холдинговото дружество ДунавАД – Враца, отчете пред акционерите си нетна печалба в размер на 32 хил. лв. в края на третото тримесечие на тази година.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Противоконституционна ли е мярката за отнемане на коли от пияни и дрогирани шофьори?

Подкаст