ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Споделяй повече

Migration Image

Няколко от българските фирми проявиха учудващ ентусиазъм за регистрацията си на БФБ-София през третото тримесечие на тази година. От юли до септември пет компании вляха своите емисии в потока от публични дружества на фондовата ни борса, като решиха, че това е добър източник за акумулиране на капитал. Някои от тях привличат вниманието на инвеститорите, като регистрираха акциите си за търговия на фондовата борса. Други пък предложиха свои облигационни емисии. Хубавото обаче е, че с тази стъпка се разширява не само кръгът на емитентите, но и на бизнесите, представени на борсата.

Тъй като облигационните емисии имат кратък живот на фондовото тържище и после го напускат, по-важното е да се обърне внимание на двете новоучредени дружества, които сега опипват почвата, като представят свои акции на БФБ-София.

Български фонд за дялово инвестиране АД – София

nbsp;

вече е част от бизнес групата на Веселин Марешки, след като аптечният бос и съпругата му Светлана влязоха в управлението на дружеството, а всички досегашни мениджъри напуснаха постовете си.

През следващите години фирмата ще придобива дялове от дружества от финансовия сектор: банки и небанкови финансови услуги, застраховане, енергетика (електропреносни дружества), фармация (производство на лекарства), частни болници, търговия на дребно, недвижими имоти (офис помещения под наем и складови помещения под наем).

В тази връзка мениджърите й планират в период от 18 до 24 месеца, след като фирмата придобие публичен статут, да увеличат капитала й до 2 млн. лв., а средствата да бъдат инвестирани в перспективни дружества от посочените сектори. С цел да се ограничи рискът за портфейла, във всеки един от тях ще бъдат вложени не повече от 15% от собствения капитал на фонда.

Български фонд за дялово инвестиране ще търгува цялата си емисия в размер на 50 хил. лв., разпределени в същия брой акции с номинална стойност 1 лв. всяка, представляващи съдебно регистрираният капитал на дружеството, което е учредено през ноември миналата година.

Софийската фирма

Фючърс Кепитал АД

nbsp;

успя да се качи на борсата при втория си опит през септември. През януари тази година Комисията за финансов надзор не потвърди проспекта за търговия на емисия акции, издадени от дружеството. То е специализирано в покупко-продажба на недвижими имоти и строителство.

На регулирания пазар се предлагат 420 500 негови акции с право на глас и с номинална стойност 1 лв. всяка. Това е съдебно регистрираният капитал на фирмата, която е регистрирана през юли миналата година.

Да търгува на БФБ-София е част от стратегията на дружеството. Така то разчита да си осигури по-добри възможности за финансиране на бъдещата си дейност, като издаде нови емисии от ценни книжа. Фондът планира да привлече преки чуждестранни инвестиции в българската икономика и да увеличи капитала си до 50 млн. евро.

Според Търговския регистър във Фючърс Кепитал има двама акционери – Милен Тодоров, който владее 420 499 акции, и Стефан Гугушев, който е собственик в Адвокатско дружество Гугушев и партньори – с една акция.

Три от дружествата, които са взели облигационен заем, също изнесоха книжата си пред съда на борсовите играчи. Сред тези, които преодоляха страха си от застоя на капиталовия пазар, с най-голяма емисия облигации е

И Ар Джи Капитал – 3 АДСИЦ

nbsp;

дружество от групата на Българо-американска кредитна банка. То притежава имоти в София, в Стара Загора, в Бургас и Варна, но повечето от тях са незастроени парцели. Единствено в Стара Загора е изграден търговски парк, в който наематели са мебелните вериги AIKO и Mobbo. Другите му събратя – И Ар Джи Капитал – 1 и И Ар Джи Капитал – 2, не успяха да развият бизнеса си и обявиха ликвидация.

Сега дружеството се представя с втората си по ред емисия от облигации за 6.8 млн. евро. Акумулираните средства то ще използва за изплащане на всичките си задължения към притежателите на книжа от първата емисия от обезпечени корпоративни облигации на фонда.

Единственото предприятие за добив на суров гипс и за производство на строителен гипс в България Гипс АД – Кошава дебютира на БФБ-София с първата си емисия от облигации. Тя е в размер на 5 млн. евро и трябва да се изплати до април 2019 година. Основният акционер в дружеството е Гипс Инвест АД. Фирмата изнася свои продукти и за клиенти в Сърбия, в Румъния и в други страни.

Варненската Азалия I ЕАД е дъщерно дружество на Св. св. Константин и Елена холдинг АД. То е специализирано в извършване на строителни и строително-ремонтни и проектантски услуги, занимава се също с хотелиерство и ресторантьорство. Средствата от първия облигационен заем ще се използват за преструктуриране на задълженията на Азалия 1 към компанията майка, в това число и за разпределение на дивидент от 1.527 млн. лева. Част от парите ще бъдат използвани и за реконструкция и модернизация на хотелския комплекс Азалия.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Противоконституционна ли е мярката за отнемане на коли от пияни и дрогирани шофьори?

Подкаст