Цените се топят

Migration Image

Цените на държавните ценни книжа се топят, но не заради високите летни температури, а под влияние на по-добрите от очакваното новини за състоянието на водещите световни икономики.

В Щатите се продават все повече жилища и големите корпорации отчитат все по-големи печалби. Икономиката на Англия расте с бодри темпове. Германската промишленост ускорява темп, а икономическото съживяване на еврозоната като цяло все повече набира скорост. На този фон дилърите разпродадоха държавните ценни книжа, осигуряващи им сигурност, но и по-ниска доходност. И накупиха корпоративни, при които вероятността за по-голяма печалба е по-висока, въпреки по-големите рискове. В тази вълна, заляла пазарите през изминалата седмица, се потопиха и нашите книжа. Цената им се понижи (донякъде и заради политическата обстановка), а доходността нарасна вследствие на обратнопропорционалната им взаимовръзка.

Деноминираната ни в евроемисия , с падеж юли 2017-а се търгуваше при цена 107.5 евро за 100 номинал и осигури доходност от 2.24% на годишна база срещу 107.7 евро отпреди седмица. Тогава възвръщаемостта й се беше понижила до 2.19% на годишна база.

Доходността на деноминираната ни в долари облигационна емисия се повиши до 1.19% годишно, а стартира от 1.13 % в края на предишната година.

Вътрешният ни междубанков пазар на държавни облигации продължава да е нестабилен в очакване на корекциите на бюджетната рамка и цените на книжата продължават да се понижават, т.е. доходността им расте.

Книжата с падеж след три и пет години се търгуваха при доходност от съответно 2.15 и 2.5% на годишна база. Книжата с падеж след седем и десет години се търсеха на нивото от 3.3 и 3.9% годишна доходност, което е с по 20 базисни точки по-високо от преди седмица.

Българската народна банка ще проведе на 22 юли редовен аукцион, залегнал в емисионния календар на Министерството на финансите. Чрез него трябваше да се реализират допълнителни 50 млн. лв. номинал от емисия с падеж юли 2023 година. До момента от тази емисия са продадени книжа с номинал общо 200 млн. лв. чрез четири аукциона, проведени от началото на годината. На аукциона в края на май за реализация на редовните 50 млн. лв. номинал от същата емисия се достигна средна доходност от 3.41% на годишна база. Но до реалната им продажба така и не се стигна, защото аукционът беше отменен от Министерството на финансите, защото възникнали технически проблеми. В най-скоро време се очаква търгът да се преиграе, но при нови, най-вероятно още по-ниски цени, предвид низходящата тенденция на цените на книжата на световните финансови пазари, както и на нестабилната и непредвидима политическа обстановка у нас. Редно е да се спомене, че 100.22 лв. за 100 номинал е средната цена на подадените за участие поръчки, които едва достигнаха 58.4 млн. лева. Отговарящата й доходност е 3.97 % на годишна база.

Следващият аукцион на 12 август е за продажбата книжа с 50 млн. лв. номинална стойност от емисия с падеж януари 2018 година.

Индексът ЛЕОНИЯ, безпристрастно следящ движението на лихвите по най-ликвидните еднодневните депозитни сделки, е замръзнал на нивото от 0.02% на годишна база, подсказвайки ни, че банковата ни система е с отлична ликвидност и с наличие на предостатъчни свободни левови средства по сметки на банковата ни система.


Петър Драмов,

УниКредит Булбанк АД

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

На 9 юни ЦИК отчете рекордно ниска избирателна активност. На какво се дължи това, според вас?

Подкаст