ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Без вълнения около държавните книжа

Migration Image

Пазарите на държавен дълг се задържаха на почти непроменени нива в синхрон с настроенията на момента – търсене на посоката. Новините и икономическите данни бяха по-скоро в унисон с очакванията на икономистите, така че нямаше база за сериозни движения.

В САЩ доходностите по трежъритата отбелязаха лек спад. Той бе породен от слабонегативните данни за щатската икономика. Броят на хората, които получават помощи при безработица за удължен период от време, леко се покачи. Въпреки че вътрешните данни не бяха достатъчни, за да предизвикат сериозни движения на доходностите по трежъритата, те бяха подпомогнати от негативните данни за индекса на мениджърите по доставките на Китай, които сигнализират за възможен спад в китайската икономика. Като цяло нормите на възвръщаемост по десетгодишните щатски ДЦК отбелязаха лек спад от 1.4 базисни точки – до 2.806 процента. Инвеститорите са в очакване на първото от 17 години насам предлагане на книжа с плаващ купон, които могат да се окажат подходяща застраховка при евентуално покачване на лихвените нива.

В Европа търговията на пазарите на държавен дълг бе по-скоро спокойна. Фокусът при т. нар. ядро на еврозоната бе в покачващия се спред между френските десетгодишни книжа и немските бундове, което бе явно отражение на засилващата се разлика в темповете на растеж на двете ключови за валутния съюз икономики. В крайна сметка доходността, търсена от инвеститорите по десетгодишните френски ДЦК, отбелязаха седмичен ръст от една базисна точка до 2.421%, докато при сходните немски бундове се наблюдаваше спад от 4.5 базисни точки – до 1.707 процента.

В периферията на еврозоната силните движения, проявили се през последните две седмици, почти отсъстваха. Испанското министерство на финансите успя да пласира 10 млрд. евро номинал от дългови книжа чрез банки, за които получи оферти за покупка за над 39.6 млрд. евро. Това е поредно доказателство за засиления интерес на инвеститорите към книжата на затруднените в дългово отношение европейски страни, които се явяват добър източник на доходност в глобалната среда на ниски лихви. Търсените от инвеститорите норми на възвръщаемост по испанските десетгодишни ДЦК отбелязаха седмичен ръст от 4.4 базисни точки до 3.571%, като това движение бе продиктувано главно от пазарни механизми и корекция в цените на книжата. Доходностите по италианския суверенен дълг със същия матуритет отбелязаха покачване от 3.8 базисни точки до 3.859%, докато тези по португалските книжа отбелязаха поредно седмично намаление, което този път се равняваше на 8.2 базисни точки – до 5.126 процента.

По-интересно през седмицата бе на пазарите на японски ДЦК, където министерството на финансите на Страната на изгряващото слънце пласира 20-годишни ДЦК с номинал 1.2 трилиона йени при коефициент на покритие от 5.32 пъти – абсолютен рекорд в историята. Този повишен интерес се прехвърли мигновено и в останалата част от кривата на дохдност, като търсените от инвеститорите норми на възвръщаемост по десетгодишния суверенен дълг на Япония отбелязаха седмичен спад от 1.3 базисни точки – до 0.656 процента.


Коментарът не представлява препоръка за покупка или продажба на ценни книжа.


Николай Ваньов,

брокер, Инвестбанк АД

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Ще потърсите ли правата си, ако Ви измамят като потребител?

Подкаст