ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

КФН определи минималната доходност за ЗПФ

Migration Image

Ангел Джалъзов, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Осигурителен надзор", определи минимална доходност на годишна база в размер на 3,22% при управлението на активите на универсалните пенсионни фондове(УПФ) за предходния 24-месечен период от 30.12.2011 г. до 30.12.2013 г.

За професионалните пенсионни фондове (ППФ) за същия период е определена минимална доходност на годишна база в размер на 3,27%. Среднопретеглената доходност (модифицираната претеглена доходност) на УПФ за същия период, изчислена на годишна база, е 6,22%, а за ППФ съответно е 6,27%.

Всички фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване са постигнали доходност за посочения 24-месечен период над определеното минимално равнище на доходността за съответния вид фонд.

Заедно с обявяването на минималната доходност на задължителните пенсионни фондове се обявяват и данните за годишната доходност за 2013 г. на всички фондове за допълнително пенсионно осигуряване. Средната претеглена доходност (немодифицирана) за 2013 г. на универсалните пенсионни фондове е 4,73%, на професионалните фондове е 5,30% и на доброволните фондове е 6,35%.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че държавата беше достатъчно подготвена за първия по-сериозен сняг?

Подкаст