“Райфайзен” събира облигационерите на “Алфа Финанс”

Migration Image

С писмо до Юри Катанов , изпълнителен директор на “Алфа Финанс Холдинг”, и с копие до КФН “Райфайзенбанк България”, в качеството си на довереник по емисия облигации на холдинга, свиква на 25 февруари общо събрание на облигационерите. Това показва документът, с който “БАНКЕРЪ” разполага.

Така най-после се изпълнява волята на Комисията за финансов надзор именно банката довереник да свика общо събрание, на което да се разгледа предсрочното погасяване на част от облигациите и да се избере неин заместник поради установен конфликт на интереси между емитента и банката довереник.

Както вече писахме, с две решения на Комисията за финансов надзор за прилагане на принудителни административни мерки, подлежащи на незабавно изпълнение, независимо дали са обжалвани или не, беше “оценено” общото събрание на облигационерите на “Алфа Финанс Холдинг” АД, проведено на 15 ноември миналата година по инициатива на самия холдинг. КФН изрази несъгласие с решенията на облигационерите. От една страна, надзорът оспорва предсрочното погасяване на облигации само на определени и предпочетени от “Алфа” облигационери (гледайки гласувалите за решението се установява, че те са част от групата), което е недопустимо и в ущърб на останалите. От друга – смяната на “Райфайзенбанк (България)” като довереник на емисията не се случи.

По закон емитентът “Алфа Финанс Холдинг” трябва да осигури до датата на събранието най-малко две оферти за банка довереник. Досега се знаеше, че това са СИБанк и “Инвестбанк” . Но какви имена ще бъдат предложени на форума ще си остане в тайна до последния момент.

Въпреки че КФН изрично беше задължила “Райфайзенбанк” да свика общо събрание на облигационерите, тя бе изпреварена от хора на Прокопиев, които го направиха. Смяната на банката довереник (основният проблем за разрешаване) е бил грижливо скрита в точка “Разни”. Нито облигационерите, нито Комисията за финансов надзор са знаели, че на събранието ще се гледа и смяната на довереника. Резултатът е негативен – не беше изпълнено изискването на закона и на надзора “Райфайзен” да бъде сменена.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Ще успее ли ГЕРБ да състави правителство с първия мандат?

Подкаст