Световната банка участва при писането на ВиК стратегията

Migration Image

Световната банка ще консултира ще консултира Министерството на регионалното развитие при изготвянето на стратегия за развитието на ВиК сектора у нас, реши кабинетът. Финансовата институция ще подкрепи ведомството при за изготвянето на промените в регулаторната рамка в сектора и укрепване на капацитета на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. Целта е чрез стратегията да се гарантира ефективността на направените инвестиции и по-добра защита на интересите на потребителите, включително и по отношение на цените във ВиК сектора.

Експерти от Световната банка ще помагат на регионалното министерство при изготвяне на методология за определяне на агломерациите на принципа на достатъчното съсредоточаване на населението и стопански дейности. Ще се работи и за разработване на законодателни промени, които да доведат до предоставяне на подходящи системи за пречистване на отпадъчни води. По този начин ще се гарантира изпълнението на ангажиментите на страната ни за достигане на европейските стандарти за качество и опазване на водите, като се избягват прекомерни разходи. Средствата за консултантските услуги ще дойдат по линия на настоящата оперативна програма "Околна среда".

С друго свое решение правителството прие отчети за изпълнението на плановете за действие през 2013 година, които включват мерките на експерти от Европейската инвестиционна банка и от Световната банка по оперативните програми. През миналата година експертите от ЕИБ са консултира проекти предимно в секторите "Транспорт" и "Околна среда". Помощта се отнася до процеса на подготовка на тарифна политика в железопътния сектор, подкрепа на стратегическото управление и развитие на Националната компания "Стратегически инфраструктурни проекти", оптимизиране на водопреносната мрежа с цел намаляване на загубите на вода.

Подкрепата, която Световната банка е оказала, пък е най-вече по отношение подготовката и развитието на секторни стратегии и политики, подобряване на ефективността на работа в пътния сектор, институционална подкрепа на структурите за провеждане на реформата във водния сектор, подобряване на институционалната и правната рамка за развитието на иновациите и повишаване на конкурентоспособността на българската икономика.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

This poll is no longer accepting votes

Смятате ли, че масовите назначения без конкурс в бордовете на държавните фирми трябва да продължават?

Подкаст