Банките отрязаха “София тех парк”

Елица Панайотова ще трябва да обяснява на президента Росен Плевнелиев защо строителството на “София тех парк” отново закъса.

В изключително неприятна ситуация е изпаднало дружеството “София тех парк”, което изгражда едноименния технологичен център в столицата. Тъкмо когато свършиха съдебните саги и всички договори за строителство на бъдещите офиси, лаборатории и друга инфраструктура вече са подписани, проектът като че ли пак забуксува. Причината този път е липсата на средства.

Както е известно, “София тех парк” се финансира от оперативната програма “Конкурентоспособност” с близо 100 млн. лв., но както във всички останали случаи Брюксел ще преведе парите едва след завършването на обектите. С други думи, необходимо е самоучастие, което на по-късен етап (при спазване на всички разпоредби) ще бъде възстановено. Точно затова на 23 юли изпълнителният директор на технопарка Елица Панайотова откри процедура за възлагане на обществена поръчка за избор на банкова институция, която да предостави кредит за финансиране на строителството в размер до 77 800 000 лв. без ДДС и още един кредит от 14 900 000 лв. за финансиране на самия ДДС върху разходите. Но дали заради напрегнатата обстановка във финансовата система, или по друга причина нито една от близо тридесетте търговски банки у нас не подаде оферта до крайния срок за участие в конкурса – 15 септември.

И тъй като няма какво друго да направи, със Заповед №87 от 17 септември и на основание чл.39, ал1, т.1 от Закона за обществените поръчки Панайотова прекратява търга. Следват две бързи заседания на съвета на директорите на “София тех парк” (б.а. – последното на 24 септември), на които е взето решението да се пусне нова процедура за избор на банка, но този път чрез договаряне без обявление. Това ще рече, че няма да се чака явяването на кандидати, а направо ще се поканят няколко кредитни институции на преговори. “БАНКЕРЪ” научи, че са изпратени покани до “УниКредит Булбанк”, Банка ДСК, Първа инвестиционна банка, Обединена българска банка, “Юробанк България”, “Райфайзенбанк (България)”, “Сосиете Женерал Експресбанк”, Централна кооперативна банка, “Банка Пиреос България” и “Алианц Банк България”. С използването на тази опция в законодателството обаче ще останем неосведомени кой ще предостави кредитите и при какви условия. Причината е, че при процедури на договаряне без обявление възложителите не публикуват решенията си за сключване на договор с изпълнителите.

Все пак може да предположим какви ще са финансовите аспекти на сделката. Според открития конкурс, който се провали, прогнозните разходи за лихви и такси за обслужване на двата заема бяха фиксирани на 3 579 600 лева. От документите може да съдим също така, че срокът на заема от 77.8 млн. лв. ще е 28 месеца, а обезщетението – ипотека върху 140 дка земи край 4-и километър на бул. “Цариградско шосе”, които са собственост на дружеството. Ще бъде направен и особен залог върху вземанията по банкова сметка на “София тех парк”, която ще бъде заявена за получаване на средствата (около 100 млн. лв.) от оперативната програма “Конкурентоспособност”. Вероятно ще бъде спазен и заложеният по-рано график за усвояване на заема – до края на тази година около 17.9 млн. лв., за 2015-а – 54.58 млн. лв., и за 2016-а останалите 5.32 млн. лева.

Колкото до максималния лихвен процент, който банките можеше да предложат в предишния търг (формиран от тримесечен СОФИБОР и надбавка, но кумулативно не повече от 5.5% годишно за целия срок на кредита), сега по всяка вероятност финансовите институции ще успеят да си отвоюват по-изгодни стойности. Промяна може да има и в еднократната такса за управление, която преди не биваше да надвишава 1% от стойността на кредита.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

На 9 юни ЦИК отчете рекордно ниска избирателна активност. На какво се дължи това, според вас?

Подкаст