Министерство на финансите: България не е “наказана” от Брюксел

Migration Image

Стартиралата процедура срещу България не е "наказателна процедура", а част от досъдебната фаза от процедурата по неизпълнение на задълженията, произтичащи от членството на Република България в ЕС, която се прилага спрямо всички държави членки съгласно член 258 от Договора за функциониране на ЕС. Това се казва в съобщение, разпространено до медиите от Министерството на финансите във връзка с публикуваното днес съобщение от Европейската комисия относно стартирала процедура срещу България във връзка с достъпа на вложителите до средствата им в "Корпоративна търговска банка" АД и Търговска банка "Виктория" ЕАД.

От ведомството поясняват, че целта и задачата на такава процедура не е да "накаже" съответната държава членка, а в диалог между Европейската комисия и властите на държавата членка да се установи дали и какво е нарушението на правото на ЕС, какви мерки следва да бъдат предприети и в какви срокове.

"По същия въпрос вече бяха проведени разговори и разменена кореспонденция с Европейската комисия в рамките на т.н. информационна фаза (предшестваща досъдебната фаза). В отговор до Европейската комисия българската страна изрази готовност в случай, че бъдат констатирани несъответствия с правото на ЕС, да предприеме необходимите действия за извършване на законодателни изменения", уточняват от МФ.

Писмото, което днес е изпратено на българските власти и на което следва да се отговори до 15 октомври 2014 г., представлява Официално уведомително писмо, което е първият етап от досъдебната фаза. Българските власти ще изготвят единен, координиран и съгласуват отговор на всички въпроси, които са повдигнати в писмото на Европейската комисия, като както и преди ще бъде осъществен синхрон в действията между Министерство на финансите, Българска народна банка и Фонда за гарантиране на влоговете в банките.

Само ако Европейската комисия не е удовлетворена от отговора на българските власти на Официалното уведомително писмо или счита, че нарушението не е премахнато, тя изпраща след това второ писмо, което се нарича Мотивирано становище и в което тя би изложила своите аргументи на отговора от България.
Мотивираното становище също е част от досъдебната фаза и отново ще съдържа определен срок, в който българската страна следва да отговори. Едва след това, ако Европейската комисия прецени, че българската страна не се е съобразила с нейното мотивирано становище в определения срок, тя може да вземе решение да сезира Съда на Европейския съюз, с което стартира съдебната фаза на процедурата.

От Министерството на финансите за пореден път уверяват вложителите и инвеститорите в двете банки, както и цялата българска общественост, че институцията полага всички възможни усилия за намиране на решение по този сложен казус.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Ще успее ли ГЕРБ да състави правителство с първия мандат?

Подкаст